รายละเอียดของมลรัฐแมรีแลนด์ (Maryland)

รัฐแมรีแลนด์

ตำแหน่งของรัฐแมรีแลนด์

รายละเอียดของมลรัฐ Maryland มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Maryland
ชื่อภาษาไทย : แมรีแลนด์
อักษรย่อ : MD
ชื่อเล่น : Old Line State
เมืองหลวง : Annapolis
เมืองใหญ่ที่สุด : Baltimore
เนื้อที่ : 32,133 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 6,052,177 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 238 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 73,594 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 8 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 10 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Maryland

ตราประจำรัฐ Maryland

Maryland

ธงประจำรัฐ Maryland

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top