LOL ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

LOL ย่อมาจาก Laughing out loud หมายถึงหัวเราะดังลั่น หัวเราะจนท้องแข็ง

LOL นั้นนิยมใช้ในการพูดคุยผ่านระบบอิเลคโทรนิกส์หรือระบบแชท และในหลายกรณีก็พบบ่อยใน Social netwotk เช่น Facebook และ Twitter โดยที่ฝรั่งนิยมใช้เมื่อเจอเรื่องที่ตลกมากๆ เรียกว่าตลกจนตกเก้าอี้หรือหัวเราะงอหาย หัวเราะจนท้องแข็ง ก็จะพิมพ์คำว่า LOL ซึ่งก็เป็นการเข้าใจกันว่าเรื่องนั้นตลกมาก

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top