GIF หรือ .gif ย่อมาจากอะไร

GIF ย่อมาจาก Graphics Interchange Format หมายถึงรูปแบบของไฟล์ภาพชนิดหนึ่ง

GIF เป็นเทคโนโลยีการสร้างไฟล์สำหรับภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ถูกคิดค้นโดยบริษัท CompuServe Inc. เมื่อปี ค.ศ. 1985 การสร้างไฟล์แบบ GIF ใช้เทคโนโลยีการบีบอักขนาดไฟล์ เพื่อให้ขนาดไฟล์เล็กลง ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย โดยนิยมนำไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวทั้งแนวขำขันและแบนนเนอร์สำหรับการโฆษณา ไฟล์ภาพที่สร้างด้วยเทคดนโลยี GIF จะมีรูปแบบไฟล์คือ xxxx.gif (xxxx คือชื่อไฟล์) โดยได้รับการจดสิทธิบัตรโดย Unisys Inc.

————– advertisements ————–

ไฟล์ภาพแบบ GIF มีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกัน เช่น เก็บความละเอียดของภาพได้น้อย (เพราะต้องใช้การบีบอัดไฟล์) และสีที่ได้ไม่สมจริง เนื่องจากสามารถเก็บความละเอียดของเม็ดสีได้สูงสุดเพียง 256 สี

GIF

ตัวอย่างภาพแบบ GIF

เนื่องจากข้อเสียเรื่องคุณภาพของภาพและปัญหาเรื่องสิทธิบัตรนี่เอง ภายหลังจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์ภาพแบบใหม่ขึ้นมา เรียกว่า PNG หรือ Portable Network Graphics ซึ่งเป็นเทคดนโลยีการบีบอัดไฟล์ที่ให้ความคมชัดสูง รายละเอียดของสีครบถ้วน และได้ไฟล์ขนาดเล็กด้วย ดังนั้นในปัจจุบันไฟล์แบบ PNG จึงได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

PNG

ตัวอย่างภาพแบบ PNG

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top