รายละเอียดของมลรัฐจอร์เจีย (Georgia)

รัฐจอร์เจีย

ตำแหน่งของรัฐจอร์เจีย

รายละเอียดของมลรัฐ Georgia มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Georgia
ชื่อภาษาไทย : จอร์เจีย
อักษรย่อ : GA
ชื่อเล่น : Peach State, Empire State of the South
เมืองหลวง : Atlanta
เมืองใหญ่ที่สุด : Atlanta
เนื้อที่ : 153,909 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 10,429,379 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 65.4 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 50,768 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 14 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 16 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน

Georgia

ตราประจำรัฐ Georgia

Georgia

ธงประจำรัฐ Georgia

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top