รายละเอียดของมลรัฐฟลอริดา (Florida)

รัฐฟลอริดา

ตำแหน่งของรัฐฟลอริดา

รายละเอียดของมลรัฐ Florida มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Florida
ชื่อภาษาไทย : ฟลอริดา
อักษรย่อ : FL
ชื่อเล่น : The Sunshine State
เมืองหลวง : Tallahassee
เมืองใหญ่ที่สุด : Jacksonville, Greater Miami
เนื้อที่ : 170,304 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 21,312,211 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 121 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 48,825 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 27 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 29 คน
Time zone : GMT-5.00 และ GMT-6.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน

Florida

ตราประจำรัฐ Florida

Florida

ธงประจำรัฐ Florida

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top