EMS ย่อมาจากอะไร EMS คืออะไร

EMS ย่อมาจาก Express Mail Service หรือ บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

โดยปกติของการส่งจดหมายหรือไปรษณีย์และพัสดุต่างๆทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ จะใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางว่าไกลแค่ไหน ถ้าไกลก็ใช้เวลาหลายวันกว่าปลายทางจะได้รับจดหมายหรือพัสดุนั้นๆ

————– advertisements ————–

ในกรณีที่เราต้องการให้จดหมายหรือพัสดุของเราไปถึงปลายทางเร็วกว่าปกติ เราสามารถทำได้โดยการใช้บริการส่งจดหมายและพัสดุแบบด่วน หรือที่เรียกว่าบริการ EMS ซึ่งจดหมายหรือพัสดุจะสามารถส่งถึงปลายทางได้รวดเร็วมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการส่งจดหมายจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดระยอง ปกติต้องใช้เวลา 2-3 วัน แต่ถ้าใช้บริการ EMS จดหมายจะไปถึงในวันถัดไป เป็นต้น

EMS

EMS Express Mail Service

ค่าบริการ EMS หรือบริการจัดส่งจดหมายและพัสดุแบบด่วนนั้นคิดตามน้ำหนักของและระยะทาง ของหนักระยะทางไกลก็เสียค่าบริการมากหน่อย ของเบาระยะใกล้ก็เสียค่าบริการนิดเดียว เป็นต้น

EMS ยังมีอีกหนึ่งความหมายที่สามารถพบเห็นกันได้บ่อยๆข้างรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพฉุกเฉิน ในกรณีนี้ EMS ย่อมาจาก Emergency Medical Services หมายถึงรถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมักจะเห็นเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

EMS

EMS Emergency Medical Services

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top