รายละเอียดของมลรัฐเดลาแวร์ (Delaware)

รัฐเดลาแวร์

ตำแหน่งของรัฐเดลาแวร์

รายละเอียดของมลรัฐ Delaware มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Delaware
ชื่อภาษาไทย : เดลาแวร์
อักษรย่อ : DE
ชื่อเล่น : The First State, The Small Wonder, Blue Hen State, The Diamond State
เมืองหลวง : Dover
เมืองใหญ่ที่สุด : Wilmington
เนื้อที่ : 5,130 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 961,939 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 179 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 57,756 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 1 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 3 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Delaware

ตราประจำรัฐ Delaware

Delaware

ธงประจำรัฐ Delaware

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top