รายละเอียดของมลรัฐคอนเนคติกัต (Connecticut)

รัฐคอนเนคติกัต

ตำแหน่งของรัฐคอนเนคติกัต

รายละเอียดของมลรัฐ Connecticut มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Connecticut
ชื่อภาษาไทย : คอนเนคติกัต
อักษรย่อ : CT
ชื่อเล่น : The Constitution State
เมืองหลวง : Hartford
เมืองใหญ่ที่สุด : Bridgeport
เนื้อที่ : 14,357 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 3,588,184 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 285 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี : 72,889 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 5 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 7 คน
Time zone : GMT-5.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Connecticut

ตราประจำรัฐ Connecticut

Connecticut

ธงประจำรัฐ Connecticut

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top