รายละเอียดของรัฐโคโลราโด (Colorado)

รัฐโคโลราโด

ตำแหน่งของรัฐโคโลราโด

รายละเอียดของมลรัฐ Colorado มีดังนี้

ชื่อมลรัฐ : Colorado
ชื่อภาษาไทย : โคโลราโด
อักษรย่อ : CO
ชื่อเล่น : The Centennial State
เมืองหลวง : Denver
เมืองใหญ่ที่สุด : Denver
เนื้อที่ : 269,837 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 5,607,154 คน (2017)
ความหนาแน่นประชากร : 19.9 คน / ตารางกิโลเมตร
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน : 66,596 ดอลลาร์
จำนวน ส.ส. : 7 คน
จำนวน ส.ว. : 2 คน
จำนวน Electoral vote : 9 คน
Time zone : GMT-7.00
ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ
ภาษาพูด : ภาษาอังกฤษ

Colorado

ตราประจำรัฐ Colorado

 

Colorado

ธงประจำรัฐ Colorado

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top