เครื่อง CNC คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร CNC ใช้กับงานใดได้บ้าง

เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) คือ เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตัวเครื่องจะทำงานตามแบบที่เราได้จัดใส่โปรแกรมการทำงานเข้าไป และสามารถใช้ได้หลายภาษา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรชนิดนี้กับงานโลหะที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำ หรือมีความซับซ้อนสูง โดยมีจุดประสงค์ในสร้างเครื่อง CNC ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติในแบบรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถทำงานในแบบที่ซับซ้อนได้ดี ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมมุมต่างๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ชิ้นงานออกมาดีนั่นเอง

————– advertisements ————–

ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่สามารถใช้กับเครื่อง CNC ได้?
– งานเฟอร์นิเจอร์
– งานอุตสาหกรรมรองเท้า
– งานอุตสาหกรรมยานยนต์
– งานสถาปนิก หรือการออกแบบโมเด็มต่างๆ
– งานผลิตอัญมณี
– งานหล่อพระ, พระพิมพ์ หรืองานประติมากรรมต่างๆ
– งานตกแต่ง หรือเครื่องแกะสลัก
– งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
– งานตกแต่งรถยนต์ หรือรถประเภทต่างๆ

เครื่อง CNC

ตัวอย่างเครื่อง CNC

ข้อดีของการใช้เครื่อง CNC มีอะไรบ้าง?
– มีความละเอียดในงาน ทำให้งานต่างๆ ออกมาได้มาตรฐาน
– งานมีคุณภาพและเท่ากันทุกชิ้น เนื่องจากเป็นการสั่งงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเครื่องจักร ทำให้งานที่ได้เกิดความผิดพลาดได้น้อยมากๆ หรือแทบไม่มีผิดพลาดเลย
– สามารถผลิตงานออกมาได้อย่างรวดเร็ว และใช้พื้นที่ในการทำงานน้อย ประหยัดพื้นที่ในการเก็บชิ้นงาน
– ทำงานได้ดีแม้ว่าชิ้นงานจะมีความยากและซับซ้อนสูง
– ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานลง และลดแรงงานในการผลิตลง

เครื่อง CNC

ตัวอย่างซอฟท์แวร์ควบคุมเครื่อง CNC

ข้อเสียของการใช้เครื่อง CNC มีอะไรบ้าง?
– ตัวเครื่องมีราคาค่อนข้างสูงมาก จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเครื่องจักรชนิดนี้ได้ และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรมีราคาสูงมากเช่นกัน
– หากเครื่องมีปัญหาต้องส่งซ่อมซึ่งมีราคาค่าซ่อมสูงมาก เนื่องจากต้องใช้ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องการแก้ไขโปรแกรมพอสมควร
– ต้องใช้งานเครื่องจักรเป็นประจำ หากปล่อยทิ้งไว้ในบางช่วงที่ไม่มีงานอาจทำให้เครื่องเสื่อมสภาพได้
– จำเป็นต้องมีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียนโปรแกรม NC
– ไม่เหมาะกับงานจำนวนน้อยๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง
– การควบคุมของเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องได้ผู้เขียนโปรแกรมที่ฝึกอบรมและมีความรู้เป็นอย่างดี ไม่อย่างนั้นเครื่องจะเปิดไม่ได้เลย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top