CIF ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

CIF ย่อมาจาก Cost Insurance Freight

CIF หรือ C.I.F. หมายถึง เงื่อนไขการซื้อขายชนิดหนึ่งซึ่งได้ค่าสินค้าหรือบริการ ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยสินค้าเอาไว้แล้ว โดยที่ราคาแบบ CIF นี้ จะเป็นราคาถึงท่าเรือหรือท่าอากาศยานในประเทศไทย ส่วนค่าใช้จ่ายหลังจากนั้น ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง เช่น ค่าดำเนินพิธีการทางศุลกากร ค่าขนส่งจากท่าเรือหรือสนามบินมายังที่ตั้งของผู้ซื้อ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. สั่งซื้อเครื่องเป่าขวดน้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางผู้ผลิตเครื่องเสนอราคา CIF ที่ USD 35,000 นั่นหมายความว่า ราคา USD 35,000 นี้ เป็นราคารวมค่าเครื่องจักร ค่าขนส่งจนถึงท่าเรือเมืองไทย และค่าประกันภัยสินค้าเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top