สำนวน Chase the rainbows หมายถึงอะไร

Chase the rainbows หมายถึง ไขว่คว้าหรือไล่ตามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

สำนวนภาษาอังกฤษคำว่า Chase the rainbows นิยมใช้เมื่อต้องการสื่อความหมายถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปไม่ได้ หรือยากเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก้จะได้ความหมายประมาณว่า ไล่ตามสายรุ้ง ซึ่งจะไม่มีทางไล่ตามทันนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น
– You can’t chase the rainbows for your entire life. You have to start finding a stable job to do.
คุณไม่สามารถไล่ตามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตของคุณหรอกนะ หางานที่มั่นคงทำได้แล้ว (ให้ก้าวออกจากความเพ้อฝันมาสู่โลกแห่งความเป้นจริง)

– My Chemistry exam result is very bad. I feel like my dream of being a chemist is like chasing the rainbows.
ผลคะแนนวิชาเคมีของฉันมันแย่เอามาก ๆ ฉันรู้สึกว่าความฝันในการเป็นนักเคมีของฉันมันเหมือนกับการไขว่คว้าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

– Pete wants to be a famous singer but his mother told him to stop chasing the rainbows.
พีทอยากจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง แต่แม่ของเขาบอกให้เขาหยุดไขว่คว้าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้ (อาจจะเสียงไม่ดีเอามาก ๆ)

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top