CEO ย่อมาจากอะไร

CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่ง CEO นั้น หมายถึง ผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดขององค์กรนั้นๆ โดยทั่วไปแล้วผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในประเทศไทยจะมีตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้อำนวยการ หรือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แล้วแต่จะใช้กัน แต่สำหรับบริษัทต่างประเทศ นิยมให้ผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่ง CEO

ในบางกรณีจะพบว่าผู้บริหารบริษัทของไทย เขียนตำแหน่งภาษาไทยว่า กรรมการผู้จัดการ แต่เขียนตำแหน่งในภาษาอังกฤษว่า CEO – Chief Executive Officer

…พบกับ ความรู้ทั่วไปดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top