สาระน่ารู้รอบโลก

ประเทศโปรตุเกส เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศโปรตุเกส

ข้อมูลทั่วไปของประเทศโปรตุเกส ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐโปรตุเกส ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Portugal เมืองหลวง : ลิสบอน (Lisbon) ภาษาราชการ : ภาษาโปรตุเกส สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €) พื้นที่ : 35,672 ตารางไมล์ (92,391 ตารางกิโลเมตร) จำนวนประชากร : 10,48 ... Read More »

ประเทศโครเอเชีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศโครเอเชีย

ข้อมูลทั่วไปของประเทศโครเอเชีย ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐโครเอเชีย ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Croatia เมืองหลวง : ซาเกร็บ (Zagreb) ภาษาราชการ : ภาษาโครเอเชีย สกุลเงิน : คูนา (HRK) พื้นที่ : 21,831 ตารางไมล์ (56,542 ตารางกิโลเมตร) จำนวนประชากร : 4,284, ... Read More »

ประเทศอุรุกวัย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอุรุกวัย ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐอุรุกวัย ชื่อภาษาอังกฤษ : Oriental Republic of Uruguay เมืองหลวง : มอนเตวิเดโอ (Montevideo) ภาษาราชการ : ภาษาสเปน สกุลเงิน : เปโซอุรุกวัย (UYU) พื้นที่ : 68,039 ตารางไมล์ (176,220 ตารางกิโลเมตร) จำ ... Read More »

ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศฝรั่งเศส

ข้อมูลทั่วไปของประเทศฝรั่งเศส ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฝรั่งเศส ชื่อภาษาอังกฤษ : French Republic เมืองหลวง : ปารีส (Paris) ภาษาราชการ : ภาษาฝรั่งเศส สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €) พื้นที่ : 246,201 ตารางไมล์ (640,679 ตารางกิโลเมตร) จำนวนประชากร : 66,616,416 ... Read More »

advertisements
Scroll To Top