สาระน่ารู้รอบโลก

ประเทศเนปาล เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเนปาล

ประเทศเนปาล ข้อมูลของประเทศเนปาล ข้อมูลทั่วไปของประเทศเนปาล ชื่อภาษาไทย : สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ชื่อภาษาอังกฤษ : Federal Democratic Republic of Nepal ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนอนุทวีปอินเดีย อยู่ระหว่างประเทศอินเดียและเทือกเขาหิมาลัย เมืองหลวง ... Read More »

ประเทศเซเนกัล เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเซเนกัล

ประเทศเซเนกัล ข้อมูลของประเทศเซเนกัล ข้อมูลทั่วไปของประเทศเซเนกัล ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเซเนกัล ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Senegal ที่ตั้ง : อยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา เมืองหลวง : ดาการ์ (Dakar) ภาษาราชการ : ภาษาฝรั่งเศส สกุลเงิน : CFA ฟรังก์ ( ... Read More »

ประเทศโดมินิกัน เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศโดมินิกัน ข้อมูลของประเทศโดมินิกัน ข้อมูลทั่วไปของประเทศโดมินิกัน ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐโดมินิกัน ชื่อภาษาอังกฤษ : Dominican Republic ที่ตั้ง : เป็นหมู่เกาะอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ เมืองหลวง : ซานโตโดมิงโก (Santo Domingo) ภาษาราชการ : ภาษาสเปน ... Read More »

ประเทศอันดอร์รา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศอันดอร์รา

ประเทศอันดอร์รา ข้อมูลของประเทศอันดอร์รา ข้อมูลทั่วไปของประเทศอันดอร์รา ชื่อภาษาไทย : ราชรัฐอันดอร์รา ชื่อภาษาอังกฤษ : Principality of Andorra ที่ตั้ง : ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เมืองหลวง : อันดอร์ราลาเวลลา (Andorra la Vella) ภาษาราชการ : ภาษาคา ... Read More »

ประเทศออสเตรเลีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลทั่วไปของประเทศออสเตรเลีย ชื่อภาษาไทย : เครือรัฐออสเตรเลีย ชื่อภาษาอังกฤษ : Commonwealth of Australia เมืองหลวง : แคนเบอร์รา (Canberra) ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ สกุลเงิน : ดอลลาร์ออสเตรเลีย (Australian Dollar, AUS) พื้นที่ : 2,969,907 ตารางไมล์ ... Read More »

ประเทศอิหร่าน เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศอิหร่าน

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอิหร่าน ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ชื่อภาษาอังกฤษ : Islamic Republic of Iran เมืองหลวง : เตหะราน (Tehran) ภาษาราชการ : ภาษาเปอร์เซีย สกุลเงิน : เรียลอิหร่าน (Rial, IRR) พื้นที่ : 636,372 ตารางไมล์ (1,648,195 ตารางกิโลเม ... Read More »

ประเทศเกาหลีใต้ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเกาหลีใต้

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเกาหลีใต้ ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเกาหลี ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Korea เมืองหลวง : โซล (Seoul) ภาษาราชการ : ภาษาเกาหลี สกุลเงิน : วอน (Korean Won, KRW) พื้นที่ : 38,691 ตารางไมล์ (100,210 ตารางกิโลเมตร) จำนวนประชากร : 50,219, ... Read More »

ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อภาษาไทย : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ชื่อภาษาอังกฤษ : Kingdom of the Netherlands เมืองหลวง : อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ภาษาราชการ : ภาษาดัทช์ สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €) พื้นที่ : 16,039 ตารางไมล์ (41,543 ตารางกิโลเมตร ... Read More »

ประเทศอิตาลี เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศอิตาลี

ข้อมูลทั่วไปของประเทศอิตาลี ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐอิตาลี ชื่อภาษาอังกฤษ : Italian Republic เมืองหลวง : โรม (Rome) ภาษาราชการ : ภาษาอิตาลี สกุลเงิน : ยูโร (Euro, €) พื้นที่ : 116,347 ตารางไมล์ (301,338 ตารางกิโลเมตร) จำนวนประชากร : 59,943,933 คน การป ... Read More »

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อภาษาไทย : สหรัฐอเมริกา ชื่อภาษาอังกฤษ : United States of America เมืองหลวง : วอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ สกุลเงิน : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) พื้นที่ : 3,794,101 ตารางไมล์ (9,826,675 ตาราง ... Read More »

advertisements
Scroll To Top