สาระน่ารู้รอบโลก

ประเทศมาเลเซีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย ข้อมูลของประเทศมาเลเซีย ข้อมูลทั่วไปของประเทศมาเลเซีย ชื่อภาษาไทย : มาเลเซีย ชื่อภาษาอังกฤษ : Malaysia ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur, KL) ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์ (Malaysian Ma ... Read More »

ประเทศลาว เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศลาว

ประเทศลาว ข้อมูลของประเทศลาว ข้อมูลทั่วไปของประเทศลาว ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ชื่อภาษาอังกฤษ : Lao People’s Democratic Republic ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงเวียงจันทน์ ภาษาราช ... Read More »

ประเทศเวียดนาม เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม ข้อมูลของประเทศเวียดนาม ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนาม ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : Socialist Republic of Vietnam ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Ha Noi) ภาษาราชการ : ... Read More »

ประเทศฮังการี เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศฮังการี

ประเทศฮังการี สาระน่ารู้ของประเทศฮังการี ข้อมูลทั่วไปของประเทศฮังการี ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฮ้งการี ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Hungary ที่ตั้ง : ทวีปยุโรปตอนกลาง เมืองหลวง : บูดาเปสต์ (Budapest) ภาษาราชการ : ภาษาฮังการี สกุลเงิน : โฟรินต์ (Forint ... Read More »

ประเทศบราซิล เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศบราซิล

สารบัญและหมวดหมู่ ข้อมูลทั่วไปของประเทศบราซิล ลักษณะทั่วไปของประเทศบราซิล ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจของบราซิล ประชากร ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศบราซิลกับฟุตบอลโลก ————R ... Read More »

เมืองหลวงลาว – กรุงเวียงจันทน์

สารบัญ/หมวดหมู่ : เมืองหลวงลาว เมืองหลวงลาว – กรุงเวียงจันทน์ ประวัติของเมืองหลวงลาว ลักษณะทั่วไปของเวียงจันทน์ แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจในเวียงจันทน์ ————– advertisements ————– ... Read More »

เมืองหลวงประเทศต่างๆทั่วโลก

เมืองหลวง

เมืองหลวง (Capital City) คือเมืองเอก เมืองหลัก หรือเมืองที่สำคัญที่สุดของประเทศนั้นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วเมืองหลวงของทุกประเทศจะเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆของประเทศ ทั้งศูนย์กลางของการปกครอง เศรษฐกิจ ศูนย์กลางการเงินและการธนาคาร หน่วยงานราชการที่สำคัญ อีกทั้งย ... Read More »

ประเทศกัมพูชา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา ข้อมูลของประเทศกัมพูชา ข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชา ชื่อภาษาไทย : ราชอาณาจักรกัมพูชา ชื่อภาษาอังกฤษ : Kingdom of Cambodia ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : พนมเปญ (Phnom Penh) ภาษาราชการ : ภาษาเขมร สกุลเงิน : ... Read More »

ประเทศเบลารุส เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเบลารุส

ประเทศเบลารุส ข้อมูลของประเทศเบลารุส ข้อมูลทั่วไปของประเทศเบลารุส ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเบลารุส ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Belarus ที่ตั้ง : ทวีปยุโรปตอนกลาง เมืองหลวง : มินสก์ (Minsk) ภาษาราชการ : ภาษาเบลารุสและภาษารัสเซีย สกุลเงิน : รูเบิลเบลา ... Read More »

ประเทศเซอร์เบีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเซอร์เบีย ข้อมูลของประเทศเซอร์เบีย ข้อมูลทั่วไปของประเทศเซอร์เบีย ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเซอร์เบีย ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Serbia ที่ตั้ง : ตอนกลางของทวีปยุโรป เมืองหลวง : เบลเกรด (Belgrade) ภาษาราชการ : ภาษาเซอร์เบีย สกุลเงิน : ดีนาร์เซ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top