ประเทศไทย

จังหวัดตราด สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตราด

จังหวัดตราด

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตราด ชื่อไทย : จังหวัดตราด ชื่ออังกฤษ : Trat อักษรย่อ : ตร. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 2,819 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 224,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศกัมพูชาและจังหวัดจันทบุรี ทิศต ... Read More »

จังหวัดตาก สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก ชื่อไทย : จังหวัดตาก ชื่ออังกฤษ : Tak อักษรย่อ : ตก. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : – เนื้อที่ : 16,407 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 532,400 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทางเหนือ ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูนและลำป ... Read More »

จังหวัดนครนายก สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจัจังหวัดนครนายก ชื่อไทย : จังหวัดนครนายก ชื่ออังกฤษ : Nakhon Nayok อักษรย่อ : นย. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก เนื้อที่ : 2,122 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 256,000 คน จังหวัดที ... Read More »

จังหวัดนครปฐม สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม ชื่อไทย : จังหวัดนครปฐม ชื่ออังกฤษ : Nakhon Pathom อักษรย่อ : นฐ. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 พิลิปดา เส้นลองติจูดที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา เนื้อที่ : 2,168 ตารางกิโลเม ... Read More »

จังหวัดนครพนม สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครพนม ชื่อไทย : จังหวัดนครพนม ชื่ออังกฤษ : Nakhon Phanom อักษรย่อ : นพ. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 5,513 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 711,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดบึงกาฬ ... Read More »

จังหวัดนครราชสีมา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา ชื่อไทย : จังหวัดนครราชสีมา ชื่ออังกฤษ : Nakhon Ratchasima อักษรย่อ : – ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 20,494 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 2,610,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศตะวัน ... Read More »

จังหวัดนครศรีธรรมราช สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อไทย : จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่ออังกฤษ : Nakhon Si Thammarat อักษรย่อ : นศ. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 9,943 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,540,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวั ... Read More »

จังหวัดนครสวรรค์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์ ชื่อไทย : จังหวัดนครสวรรค์ ชื่ออังกฤษ : Nakhon Sawan อักษรย่อ : นว. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 9,598 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,073,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพิจิตรและกำแ ... Read More »

จังหวัดนนทบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรี ชื่อไทย : จังหวัดนนทบุรี ชื่ออังกฤษ : Nonthaburi อักษรย่อ : นบ. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 622 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,156,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจั ... Read More »

จังหวัดนราธิวาส สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาส ชื่อไทย : จังหวัดนราธิวาส ชื่ออังกฤษ : Narathiwat อักษรย่อ : นธ. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,475 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 766,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดปัตตานี ทิศใต้ ติดกั ... Read More »

advertisements
Scroll To Top