ประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่น สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น ชื่อไทย : จังหวัดขอนแก่น ชื่ออังกฤษ : Khon Kaen อักษรย่อ : ขก. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 10,886 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,782,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเลย ... Read More »

จังหวัดจันทบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี ชื่อไทย : จังหวัดจันทบุรี ชื่ออังกฤษ : Chanthaburi อักษรย่อ : จบ. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 6,338 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 524,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จั ... Read More »

จังหวัดฉะเชิงเทรา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อไทย : จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่ออังกฤษ : Chachoengsao อักษรย่อ : ฉช. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 5,351 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 690,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดปราจีนบุ ... Read More »

จังหวัดชลบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี ชื่อไทย : จังหวัดชลบุรี ชื่ออังกฤษ : Chon Buri อักษรย่อ : ชบ. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 4,363 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,390,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้ ... Read More »

จังหวัดชัยนาท สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท ชื่อไทย : จังหวัดชัยนาท ชื่ออังกฤษ : Chai Nat อักษรย่อ : ชน. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 2,470 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 333,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวร ... Read More »

จังหวัดชัยภูมิ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ ชื่อไทย : จังหวัดชัยภูมิ ชื่ออังกฤษ : Chaiyaphum อักษรย่อ : ชย. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 12,778 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,136,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพช ... Read More »

จังหวัดชุมพร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชุมพร ชื่อไทย : จังหวัดชุมพร ชื่ออังกฤษ : Chumphon อักษรย่อ : ชพ. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 6,010 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 498,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศใต้ ติดกั ... Read More »

จังหวัดเชียงราย สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ชื่อไทย : จังหวัดเชียงราย ชื่ออังกฤษ : Chiang Rai อักษรย่อ : ชร. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 11,678 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,204,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่าและ สปป.ลาว ... Read More »

จังหวัดเชียงใหม่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อไทย : จังหวัดเชียงใหม่ ชื่ออังกฤษ : Chiang Mai อักษรย่อ : ชม. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 20,107 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,667,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่า ทิศใต้ ติ ... Read More »

จังหวัดตรัง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตรัง ชื่อไทย : จังหวัดตรัง ชื่ออังกฤษ : Trang อักษรย่อ : ตง. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,918 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 636,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top