ประเทศไทย

จังหวัดฉะเชิงเทรา สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อไทย : จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่ออังกฤษ : Chachoengsao อักษรย่อ : ฉช. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 5,351 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 690,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดปราจีนบุ ... Read More »

จังหวัดชลบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี ชื่อไทย : จังหวัดชลบุรี ชื่ออังกฤษ : Chon Buri อักษรย่อ : ชบ. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 4,363 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,390,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้ ... Read More »

จังหวัดชัยนาท สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท ชื่อไทย : จังหวัดชัยนาท ชื่ออังกฤษ : Chai Nat อักษรย่อ : ชน. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 2,470 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 333,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวร ... Read More »

จังหวัดชัยภูมิ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิ ชื่อไทย : จังหวัดชัยภูมิ ชื่ออังกฤษ : Chaiyaphum อักษรย่อ : ชย. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 12,778 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,136,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพช ... Read More »

จังหวัดชุมพร สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดชุมพร ชื่อไทย : จังหวัดชุมพร ชื่ออังกฤษ : Chumphon อักษรย่อ : ชพ. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 6,010 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 498,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศใต้ ติดกั ... Read More »

จังหวัดเชียงราย สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ชื่อไทย : จังหวัดเชียงราย ชื่ออังกฤษ : Chiang Rai อักษรย่อ : ชร. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 11,678 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,204,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่าและ สปป.ลาว ... Read More »

จังหวัดเชียงใหม่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อไทย : จังหวัดเชียงใหม่ ชื่ออังกฤษ : Chiang Mai อักษรย่อ : ชม. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 20,107 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,667,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศพม่า ทิศใต้ ติ ... Read More »

จังหวัดตรัง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตรัง ชื่อไทย : จังหวัดตรัง ชื่ออังกฤษ : Trang อักษรย่อ : ตง. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,918 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 636,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิ ... Read More »

จังหวัดตราด สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตราด

จังหวัดตราด

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตราด ชื่อไทย : จังหวัดตราด ชื่ออังกฤษ : Trat อักษรย่อ : ตร. ภาค : ภาคตะวันออก พิกัด : – เนื้อที่ : 2,819 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 224,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับประเทศกัมพูชาและจังหวัดจันทบุรี ทิศต ... Read More »

จังหวัดตาก สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดตาก ชื่อไทย : จังหวัดตาก ชื่ออังกฤษ : Tak อักษรย่อ : ตก. ภาค : ภาคตะวันตก พิกัด : – เนื้อที่ : 16,407 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 532,400 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทางเหนือ ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูนและลำป ... Read More »

advertisements
Scroll To Top