ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศไทยมีกี่แห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum) หมายถึง สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประเทศไทยของเรามีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมสิ่งของที่มีความสำคัญ ... Read More »

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เป็นที่ที่สัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากหรือถูกคุกคามได้อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย มีอิสระ และสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ตามธรรมชาติโดยปราศจากการรบกวนของมนุษย์ การจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นมาตรการหนึ่ ... Read More »

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ พื้นที่ที่ หรือ เขตพื้นที่ที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย เพื่อที่สัตว์ป่าในพื้นที่นั้นๆ จะได้มีโอกาสเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติไดอย่างเสรี ไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนมีโอกา ... Read More »

วนอุทยานในประเทศไทย

วนอุทยาน (Forest park) หมายถึงสถานที่ หรือ ป่าที่มีลักษณะภูมิประเทศที่งดงาม มีความสำคัญในระดับท้องถิ่น อยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก มีจุดเด่น มีความสวยงามตามธรรมชาติเช่น มีมีหมู่ไม้ที่งดงาม มีน้ำตก หน้าผา ภูเขา ตลอดจนมีธรรมชาติโดยรอบที่เหมาะสำหรับเพื่อ ... Read More »

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) ในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 81 แห่ง แบ่งออกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกจำนวน 67 แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกจำนวน 14 แห่ง แต่เมื่อรวม ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธ ... Read More »

สถานทูต สถานกงสุลในประเทศไทย

สถานทูตและสถานกงสุลในประเทศไทย

รายชื่อสถานทูต สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลของประเทศต่างๆประจำประเทศไทย พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ มีดังนี้ สถานทูต สถานทูตจอร์แดนประจำประเทศไทย 63 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 Tel. 0-2391-7142 Fax. 0-2391-9180 ———& ... Read More »

กรุงเทพมหานคร สาระน่ารู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ชื่อไทย : กรุงเทพมหานคร ชื่ออังกฤษ : Bangkok อักษรย่อ : กทม. สถานะ : เมืองหลวงของประเทศไทย ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 1,569 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 8,281,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกั ... Read More »

คำขวัญประจำจังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย !!!

คำขวัญประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด คือคำสั้นๆที่สวยงาม ที่สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพนับถือ ประเพณีที่ดีงามประจำจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม บุคคลสำคัญ ตลอดจนสินค้ายอดนิยมของท้องถิ่นนั้นๆได้เป็นอย่างดี เราได้รวบรวมคำขวัญประจำจั ... Read More »

ต้นไม้ประจำจังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย !!!

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ทุกจังหวัดในประเทศไทยได้เลือกให้มีต้นไม้ประจำจังหวัดและดอกไม้ประจำจังหวัดของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าต้นไม้และดอกไม้เหล่านั้นเป็นชนิดที่มีชื่อเสียงหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ วันนี้เราจะมานำเสนอต้นไม้ประจำจังหวัด เพื่อนๆรู้มั๊ยครับว่าจังหวัดไหนใช้ต้นไม้ ... Read More »

จังหวัดกระบี่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ ชื่อไทย : จังหวัดกระบี่ ชื่ออังกฤษ : Krabi อักษรย่อ : กบ. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 4,709 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 451,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ... Read More »

advertisements
Scroll To Top