ประเทศไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

จังหวัดในภาคอีสาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็นภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (เกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ) โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 168,854 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 จำนวน 21,701,335 คน ภาคอีสานเป็นภาคที่แห้งแล้งที่สุดของไทย แต่ประชากรส่วนใหญ่ก ... Read More »

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคเหนือ

ภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 93,690.85 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ทั้งสิ้น 6,146,599 คน ภาคเหนือเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติประเภทภูเขาและน้ำตก อุทยานแห่งชาติ ... Read More »

จังหวัดในประเทศไทย มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

จังหวัดในประเทศไทย

สารบัญ/หมวดหมู่ : จังหวัดในประเทศไทย จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามตัวอักษร จังหวัดทั้งหมดในประเทศไทยแยกตามภาค รายชื่อจังหวัดของไทยแยกตามรหัสโทรศัพท์ จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามขนาดพื้นที่ จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามจำนวนประชากร เกร็ดน่ารู้ทั่วไปเกี่ยวกับจั ... Read More »

จุดแข็งของไทยใน AEC

จุดแข็งของไทยใน AEC

จุดแข็งของไทยในเวที AEC และอาเซียนมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ – เป็นฐานผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลก ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลกอย่างอย่างและหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นของทางยุโรปและเอเชีย เช่น รถยนต์ – มีที่ตั้งเอื้อต่อการเชื่อมโยงคมนาคม ... Read More »

จุดอ่อนของไทยใน AEC

ประเทศไทยใน AEC

จุดอ่อนของไทยในเวที AEC และอาเซียนมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ… 1. แรงงานไทยขาดทักษะด้านภาษา เป็นอย่างที่รู้กันว่าประเทศเราประชากรส่วนใหญ่ ถนัดแต่ภาษาไทยเพียงอย่างเดียว ขาดทักษะในภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้การสื่อสารกับชาวต่างประเทศ หรือทำงานกับต ... Read More »

advertisements
Scroll To Top