ประเทศไทย

จังหวัดสุโขทัย สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย ชื่อไทย : จังหวัดสุโขทัย ชื่ออังกฤษ : Sukhothai อักษรย่อ : สท. ภาค : ภาคกลางตอนบน พิกัด : – เนื้อที่ : 6,596 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 603,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดแพร่และจั ... Read More »

จังหวัดสุพรรณบุรี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อไทย : จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่ออังกฤษ : Suphan Buri อักษรย่อ : สพ. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 5,358 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 848,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : สุพรรณบุรีอยู่ติดกับจังหวัดต่างมากมา ... Read More »

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อไทย : จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่ออังกฤษ : Surat Thani อักษรย่อ : สฎ. ภาค : ภาคใต้ พิกัด : – เนื้อที่ : 12,891 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,030,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัด ... Read More »

จังหวัดสุรินทร์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ ชื่อไทย : จังหวัดสุรินทร์ ชื่ออังกฤษ : Surin อักษรย่อ : สร. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 8,124 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,388,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ อยู่ติดกับจัง ... Read More »

จังหวัดหนองคาย สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดหนองคาย ชื่อไทย : จังหวัดหนองคาย ชื่ออังกฤษ : Nong Khai อักษรย่อ : นค. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 3,027 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 515,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับประเทศส ... Read More »

จังหวัดหนองบัวลำภู สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดหนองบัวลำภู ชื่อไทย : จังหวัดหนองบัวลำภู ชื่ออังกฤษ : Nong Bua Lam Phu อักษรย่อ : นภ. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 3,859 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 507,137 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนื ... Read More »

จังหวัดอ่างทอง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอ่างทอง ชื่อไทย : จังหวัดอ่างทอง ชื่ออังกฤษ : Ang Thong อักษรย่อ : อท. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 968 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 284,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุ ... Read More »

จังหวัดอุดรธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี ชื่อไทย : จังหวัดอุดรธานี ชื่ออังกฤษ : Udon Thani อักษรย่อ : อด. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 11,730 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,564,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจ ... Read More »

จังหวัดอุทัยธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานี ชื่อไทย : จังหวัดอุทัยธานี ชื่ออังกฤษ : Uthai Thani อักษรย่อ : อน. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 6,730 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 330,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครสวรรค ... Read More »

จังหวัดอุตรดิตถ์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อไทย : จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่ออังกฤษ : Uttaradit อักษรย่อ : อต. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 7,838 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 461,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่แล ... Read More »

advertisements
Scroll To Top