ประเทศไทย

จังหวัดอ่างทอง สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอ่างทอง ชื่อไทย : จังหวัดอ่างทอง ชื่ออังกฤษ : Ang Thong อักษรย่อ : อท. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 968 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 284,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุ ... Read More »

จังหวัดอุดรธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี ชื่อไทย : จังหวัดอุดรธานี ชื่ออังกฤษ : Udon Thani อักษรย่อ : อด. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 11,730 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,564,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจ ... Read More »

จังหวัดอุทัยธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานี ชื่อไทย : จังหวัดอุทัยธานี ชื่ออังกฤษ : Uthai Thani อักษรย่อ : อน. ภาค : ภาคกลาง พิกัด : – เนื้อที่ : 6,730 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 330,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครสวรรค ... Read More »

จังหวัดอุตรดิตถ์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อไทย : จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่ออังกฤษ : Uttaradit อักษรย่อ : อต. ภาค : ภาคเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 7,838 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 461,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่แล ... Read More »

จังหวัดอุบลราชธานี สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อไทย : จังหวัดอุบลราชธานี ชื่ออังกฤษ : Ubon Ratchathani อักษรย่อ : อบ. ภาค : ตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : เนื้อที่ : 16,112 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 1,836,000 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดต่อ ... Read More »

จังหวัดอำนาจเจริญ สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อไทย : อำนาจเจริญ ชื่ออังกฤษ : Amnat Charoen อักษรย่อ : อจ. ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิกัด : – เนื้อที่ : 3,161.248 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร : 374,698 คน จังหวัดที่อยู่ติดกัน : – ทิศเหนือ ติดต่อ ... Read More »

ดอกไม้ประจำจังหวัด 77 จังหวัดทั่วไทย…

ดอกไม้ประจำจังหวัด

จังหวัดต่างๆในประเทศไทยส่วนมากจะมีดอกไม้ประจำจังหวัด มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้น (5 จังหวัด) ที่ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้ที่แต่ละจังหวัดเลือกมาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของตนนั้น ก็มักจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามและมีความหมายต่อท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อนๆรู้จักดอกไม ... Read More »

รายชื่อกระทรวงของไทย

รายชื่อกระทรวงของไทย

ประเทศไทยมีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารเรื่อยมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 ซึ่งในช่วงเริ่มต้น มีการจัดการบริหารออกเป็น 10 กระทรวง โดยมีรายชื่อกระทรวงของไทย ณ เวลานั้น ... Read More »

รายชื่อนายกรัฐมนตรีทั้งหมดของไทย

รายชื่อนายกรัฐมนตรีทั้งหมดของไทย

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติร์ทรงเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของอำนาจอธิปไตยของไทย นอกเหนือไปจากอำนาจนิติบัญญัติ (ของรัฐสภา) และอำนาจตุลาการ (ของศาล) ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการป ... Read More »

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดใดบ้าง

แม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ไหลผ่านตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญของไทย แม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากแม่น้ำสายใหญ่ 4 สายไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสววรค์ ประกอบด้วยแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยมและ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top