วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ISP คืออะไร มีหน้าที่อะไร

การเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในแต่ละครั้งเราจำเป็นต้องเข้าผ่าน ISP ซึ่ง ISP จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น ๆนอกประเทศ ซึ่งการเชื่อมต่อนี้จะสามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลที่มี Server อยู่ต่างประเทศได้ ซึ่งเราจะเปรียบเทียบ ISP เป็นเหมือนกับปร ... Read More »

Wireless LAN (WLAN) คืออะไร มีกี่แบบ มีประโยชน์อย่างไร

การเชื่อมต่อเครือข่ายในมีอยู่หลายวิธีด้วยกันซึ่งลักษณะของการเชื่อมต่ออยู่ที่ขนาดของการเชื่อมต่อซึ่งเราสามารถแบ่งการเชื่อมต่อเครือข่ายได้เป็น 3 แบบใหญ่ๆก็คือ 1. LAN (Local Area Network) เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่นิยมใช้กันตามบ้านและสำนักงาน การส่งสัญญ ... Read More »

Modem Router คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

Modem Router

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเราจำเป็นต้องมีตัวกลางในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอุปกรณ์ที่มีหน้าที่นี้คือ โมเด็ม (Modem) ซึ่งแน่นอนว่าโมเด็มมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณอนาล็อค (Analog) ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอล (Digital) และแปลงจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อคซึ่ง ... Read More »

CPU คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง CPU มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

CPU หรือที่เรารู้จักในชื่อเต็มว่า Central Processing Unit หลายคนคงจะรู้มาก่อนแล้วว่าหน้าที่ของซีพียูมีหน้าที่อะไรในคอมพิวเตอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะขาดซีพียูไม่ได้เลย ถ้าจะเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์ซีพียูก็คือสมองที่มีหน้าที่สั่งการการทำงานของร่างกายและตร ... Read More »

Web Browser คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

Web Browser

การใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นเราจะต้องใช้งานผ่าน Web Browser (เว็บบราวเซอร์) ทุกครั้งแน่นอนว่าหลายคนยังไม่รู้ความหมายจริงๆของเว็บบราวเซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมและเครื่องมือในการท่องอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถเปิด Webpage ต่างๆได้อย่างราบรื่น สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการอ ... Read More »

WiFi คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร WiFi มีมาตรฐานอะไรบ้าง

WiFi

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับสายนำสัญญาณ UTP อีกต่อไปแล้วหลังมีการคิดค้นเทคโนโลยี Wireless Lan ขึ้นมาซึ่งการเริ่มต้นการทดสอบเริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้เกิดขึ้นในปี 1970 ด้ว ... Read More »

DNA คืออะไร ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

DNA (Deoxy-ribonucleic acid) หรือที่เรียกว่า สารพันธุกรรม นั้นมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก โดยกรดนิวคลีอิกที่มีหน้าที่คอยทำการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งโดยมักอยู่ในรูปของโครโมโซมในนิวเคลียสที่อยู่ในเซลล์ต่างๆ ของสิ่ง ... Read More »

นาโนเทคโนโลยีคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) คือ เทคโนโลยีที่ผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง วิเคราะห์ จัดการ หรือสังเคราะห์ต่างๆ ทำให้สิ่งเหล่านั้นมีขนาดอนุภาคที่เล็กมากในระดับนาโนเมตร โดยจะอยู่ที่ประมาณ 1 – 100 นาโนเมตร เรียกว่าสามารถเทียบเท่าได้กับอ ... Read More »

เทคโนโลยีสะอาดคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

เทคโนโลยีสะอาด

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หรือที่เรียกชื่อย่อว่า CT นั้นเรียกว่าเป็นการปรับปรุง พัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากพลังงาน วัตถุดิบ หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ ... Read More »

3G Router คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

3G Router

การติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องง่ายตั้งแต่มีการส่งเสริมให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ซึ่งอินเตอร์เน็ตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่แม้จะเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงก็จำเป็นต้องมีสายนำสัญญาณในการส่งสัญญาณเพื่อให้ใช้ง ... Read More »

advertisements
Scroll To Top