Q&A

ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกกี่เท่า

คำถาม… ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกกี่เท่า? เฉลย… ดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลก ประมาณ 1,286,000 เท่า การเปรียบเทียบของดวงอาทิตย์และโลกนั้น เราจะใช้วิธีคำนวณปริมาตรของดาวทั้งสองเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ โดยเราอนุมานได้ว่าดวงอาทิตย์และโลกมีส ... Read More »

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า?

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า

คำถาม… โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์กี่เท่า? เฉลย… โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์ ประมาณ 50 เท่า การเปรียบเทียบของดวงดาว นักวิทยาศาสตร์จะใช้ปริมาตรเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบ ซึ่งเราอนุมานได้ว่าโลกและดวงจันทร์มีสัญฐานกลม ดังนั้นเราสามารถหาปริมาตร ... Read More »

จำนวนประชากรของประเทศไทย มีกี่ล้านคน

จำนวนประชากรของประเทศไทย

คำถาม… จำนวนประชากรของประเทศไทย มีกี่ล้านคน? เฉลย… ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66,188,503 คน โดยตัวเลขนี้เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดจนถึงวันที่ ... Read More »

รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่วัน

ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง

คำถาม… รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่วัน? คำตอบ… ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช้เวลา 29.5 วัน โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ (Earth’s day) ใช้เวลา 1 วัน ในขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ (Moon’s day) ใ ... Read More »

รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกเท่าใด

คำถาม… รู้หรือไม่ … ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกเท่าใด? เฉลย… ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก 384,400 กิโลเมตร (โดยเฉลี่ย) ดวงจันทร์ คือ ดาวบริวารหนึ่งเดียวของโลก โดยโคจรรอบโลกเป็นรูปวงรีเล็กน้อย (เกือบกลม) ซึ่งการโคจรรอบโลก 1 รอบกินเวลา ... Read More »

เกลือไอโอดีน คืออะไร

เกลือไอโอดีน

คำถาม… เกลือไอโอดีน คืออะไร? เฉลย… เกลือไอโอดีน คือ เกลือสินเธาว์ที่การเติมสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไป เกลือไอโอดีน เกลือไอโอดีน หรือ เกลือผสมไอโอดีน (Iodized salt) เป็นเกลือที่ได้จากการผสมสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไป เนื่องมาจากเกลือ ... Read More »

ทำไมเปิดแอร์นอนถึงตื่นมาแล้วคอแห้ง?

ทำไมเปิดแอร์นอนถึงตื่นมาแล้วคอแห้ง

คำถาม… ทำไม … เปิดแอร์นอนถึงตื่นมาแล้วคอแห้ง? เฉลย… หลายคนจะเจอปัญหาว่าเปิดแอร์นอนแล้วตื่นมาจะมีอาการคอแห้งหรือเจ็บคอ สาเหตุก็เนื่องมาจากแอร์หรือเครื่องปรับอากาศนั้นไม่ใช่แค่ทำความเย็นให้กับห้องเท่านั้น แต่ยังดูดความชื้นออกจา ... Read More »

นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด คือผู้ใด

นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด

คำถาม… นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด คือผู้ใด? เฉลย… นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุด คือนายทวี บุณยเกตุ นายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ถึงวันที่ 17 กันยายน ... Read More »

ดีหรือไม่ … ลดความอ้วนด้วยการดื่มน้ำผลไม้แทนอาหาร

ลดความอ้วนด้วยน้ำผลไม้

คำถาม… ดีหรือไม่ … ลดความอ้วนด้วยการดื่มน้ำผลไม้แทนอาหาร? เฉลย… ไม่ดีแน่ ๆ การลดความอ้วนด้วยการดื่มน้ำผลไม้แทนอาหารนั้นสามารถแยกเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ดังนี้ 1. ดื่มน้ำผลไม้เป็นหลักเลย โดยแทบไม่รับประทานอาหารอื่น … แบบนี ... Read More »

นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย คือผู้ใด?

คำถาม… นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย คือผู้ใด? เฉลย… นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย คือนางสาวกันยา เทียนสว่าง กันยา เทียนสว่างได้รับตำแหน่งนางสาวสยาม (สมัยนั้นยังไม่ได้ใช้คำว่านางสาวไทย) เมื่อปี พ.ศ.2477 อันเป็นปีที่ 2 ของการประกาศใช้รัฐ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top