พืช ผัก ดอกไม้ ผลไม้

มะละกอ ประโยชน์และสรรพคุณของมะละกอ

มะละกอ

มะละกอ (Papaya, Melon Tree, Pawpaw) เป็นพืชสมุนไพรและผลไม้ประเภทต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกบะก้วยเตด ส่วนภาคใต้เรียกออกอ และภาคอีสานเรียกบักหุ่ง ตลอดจนจังหวัดยะลาเรียก ก้วยลา และจังหวัดปัตตานีเรียก มะเต๊ะ เป็นต้น ซึ่งมะละกอนี้ ... Read More »

มะขามป้อม ประโยชน์และสรรพคุณของมะขามป้อม

มะขามป้อม (Indian Gooseberry) เป็นพืชสมุนไพรประเภทต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ชาวกะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน เรียกสันยาสำ หรือมั่งลู่ ส่วนชาวเขมรเรียกก้นโตด และจังหวัดสระบุรีเรียกกำหวด เป็นต้น ซึ่งมะขามป้อมนี้จัดเป็นพืชสมุนไพรซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะขอ ... Read More »

มะรุม ประโยชน์และสรรพคุณของมะรุม

มะรุม (Horseradish Tree) เป็นพืชสมุนไพรประเภทต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะค้อนก้อม ส่วนภาคใต้เรียกรุม และภาคอีสานหรือเชียงใหม่เรียก ผักอีฮุม ตลอดจนชาวกะเหรี่ยงเรียกกาแน้งเดิง เป็นต้น โดยมะรุมนี้จัดเป็นพืชผักสมุนไพรของประเทศไทย ... Read More »

มะยม ประโยชน์และสรรพคุณของมะยม

มะยม (Star Gooseberry) เป็นพืชสมุนไพรและผลไม้ประเภทยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้เรียกยม ส่วนภาคอีสานเรียกหมักยม หรือหมากยม เป็นต้น ซึ่งมะยมนี้จัดเป็นพืชผลไม้รสเปรี้ยวที่คนไทยนิยมปลูกและรับประทานกันเป็นจำนวนมาก แต่ควรรับประทานแต่พอดี ... Read More »

มะระขี้นก ประโยชน์และสรรพคุณของมะระขี้นก

มะระขี้นก (Carilla Fruit, Bittor Goued, Balsam Pear, Bitter Cucumber) เป็นพืชสมุนไพรประเภทเถา ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะไห่ หรือมะห่อย ส่วนภาคใต้เรียกระ, มะระเล็ก, ผักเหย หรือผักไห่ และชาวจีนเรียกโคกวย หรือมะร้อยรู เป็นต้น ซึ่ง ... Read More »

ผักโขม ประโยชน์และสรรพคุณของผักโขม

ผักโขม

ผักโขม (Spinach) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกผัก ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ผักขม, ผักโหม, ผักโขมหัด เป็นต้น ซึ่งเป็นผักที่สามารถขึ้นได้ทั่วไปตามแหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณป่ารกร้าง หรือป่าละเมาะ รวมทั้งริมทาง และสวนผักผลไม้ของบรรดาชาวนาและชาวไร่ท ... Read More »

สะเดา ประโยชน์และสรรพคุณของสะเดา

สะเดา

สะเดา (Neem) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกสะเลียม หรือสะเดาบ้าน ส่วนภาคใต้เรียกเดา และชาวส่วยเรียกจะตัง เป็นต้น ซึ่งต้นสะเดานี้จัดเป็นไม้มงคล ที่มีความเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านทางด้านทิศตะวันตกเฉียง ... Read More »

สัก ประโยชน์และสรรพคุณของต้นสัก

สัก

สัก (Teak) เป็นไม้มีค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งของไทย ซึ่งนอกจากคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ว สักยังเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอีกด้วย สักมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ชาวกะเหรี่ยง-กาญจนบุรีเรียก ปายี้ และชาวกะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอนเรียก บีฮือ เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นพั ... Read More »

มะกรูด ประโยชน์และสรรพคุณของมะกรูด

มะกรูด

มะกรูด (Porcupine Orange, Kaffir Lime, Leech Lime) เป็นพืชสมุนไพรประเภทไม้ยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้เรียกส้มมั่วผี หรือส้มกรูด ส่วนจังหวัดหนองคายเรียกมะพูด เป็นต้น ซึ่งมะกรูดนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับครัวไทยมาช้านาน โดยเฉพา ... Read More »

หอมแดง ประโยชน์และสรรพคุณของหอมแดง

หอมแดง

หอมแดง (Shallot) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกหัว ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ว่านเพลาะ, ว่านไก่แดง, ว่านหมาก หรือว่านหอมแดง เป็นต้น จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว และในประเทศไทยบ้านเรามีปลูกมากทางภาคเหนือ และ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top