พืช ผัก ดอกไม้ ผลไม้

อินทนิลน้ำ ประโยชน์และสรรพคุณของอินทนิลน้ำ

อินทนิลน้ำ

อินทนิลน้ำ (Queen’s flower) เป็นพืชสมุนไพรประเภทยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ชาวมลายูเรียก บางอบะซา หรือบาอา ส่วนชาวกะเหรี่ยง-กาญจนบุรีเรียก ฉ่องมู, ตะแบกดำ หรืออินทนิล เป็นต้น จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศไทยบ้านเรา ... Read More »

มะนาว ประโยชน์และสรรพคุณของมะนาว

มะนาว

มะนาว (Lime) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่เรียกมะลิว หรือส้มมะนาว ส่วนชาวกะเหรี่ยง-กาญจนบุรี เรียกปะโหน่งกลยาน และชาวมลายูเรียกลิมานิปิ ตลอดจนชาวเขมรเรียกโกรัยชะม้า เป็นต้น ซึ่งมะนาวนี้จัดเป็นผลไม้ที่เราต่า ... Read More »

มะดัน ประโยชน์และสรรพคุณของมะดัน

มะดัน

มะดัน (Madan) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ส้มไม่รู้ถอย, ส้มมะดัน เป็นต้น ซึ่งมะดันนี้จัดเป็นพืชสมุนไพรที่ให้วิตามินซีสูง รวมทั้งอุดมด้วยสารอาหารสำคัญอย่างเบต้าแคโรทีน ตลอดจนฟอสฟอรัส, เหล็ก หรือแคลเซียม ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่ ... Read More »

โทงเทง ประโยชน์และสรรพคุณของโทงเทง

โทงเทง (Hogweed, Ground Cherry) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกหญ้า ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น อ่างทองเรียก หญ้าถงเถง ส่วนเชียงใหม่เรียก บ่าดอมด๊อก รวมทั้งนครฯ เรียก ปุงปิง และจีนเรียก เตงหลั่งเช้า เป็นต้น ซึ่งต้นโทงเทงนั้นเรียกว่าเป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว มี ... Read More »

ส้มเขียวหวาน ประโยชน์และสรรพคุณของส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวาน (Mandarin orange, Tangerine orange) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ส้มตรังกานู, ส้มเหม็น, ส้มแป้น หรือส้มจุก เป็นต้น จัดเป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเราต่างคุ้นเคยกันดีถึงรสชาติและสรรพ ... Read More »

มังคุด ประโยชน์และสรรพคุณของมังคุด

มังคุด

มังคุด (Mangosteen) เป็นผลไม้และพืชสมุนไพรประเภทต้น ที่เราต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างบ้านในแถบเอเชีย ถึงขนาดได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้กันเลยทีเดียว ด้วยลักษณะผลอันเป็นเอกลักษณ์ของมังคุด คือมีลักษณะคล้ายกับมงกุฎด้าน ... Read More »

มะปราง ประโยชน์และสรรพคุณของมะปราง

มะปราง

มะปราง (Plum Mango, Marian Plum) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะผาง, มะยงชิด, กาวาง หรือมะยง ส่วนภาคใต้เรียกปราง และจังหวัดเชียงใหม่เรียกมะผางก่ำปอ เป็นต้น ซึ่งมะปรางนี้จัดเป็นผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปเอ ... Read More »

มะลิ ประโยชน์และสรรพคุณของมะลิ

มะลิ

มะลิ (Jasmine, Karnpopot, Arabian Jasmine) เป็นพืชสมุนไพรประเภทไม้พุ่ม ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะลิป้อม ส่วนชาวละว้าเรียกเตียมูน และชาวฉาน-แม่ฮ่องสอนเรียก ข้าวแตก หรือมะลิกา ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรียกมะลิขี้ไก่ และชาวจีนเรียกเซี ... Read More »

ส้มโอ ประโยชน์และสรรพคุณของส้มโอ

ส้มโอ (Pomelo) เป็นพืชสมุนไพรและผลไม้ประเภทยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะขุน หรือมะโอ ส่วนชาวกะเหรี่ยง-มลายู เรียกสังอู และภาษาเขมรเรียกโกร้ยตะลอง เป็นต้น จัดเป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับส้ม โดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทว ... Read More »

มะพร้าว ประโยชน์และสรรพคุณของมะพร้าว

มะพร้าว

มะพร้าว (Coconut) เป็นพืชและสมุนไพรประเภทไม้ยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะป๊าว ส่วนภาคใต้เรียกพร้าว และชาวมลายูเรียกย่อ ตลอดจนชาวชอง-จันทบุรี เรียกดุง เป็นต้น จัดเป็นพืชยืนต้นที่เราต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ด้วยรสชาติที่หอมห ... Read More »

advertisements
Scroll To Top