แฟ้มบุคคล

พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระประวัติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ประสูตร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 ในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าทองลัน

สมเด็จพระเจ้าทองลัน

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าทองลัน พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งกรุงศีอยุธยา และลำดับที่ 2 ของราชวงศ์สุพรรณภูมิ และพระมหากษัตริย์ที่ครองราชเพียง 7 วัน สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทย พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์ สมเด็จพระเจ้าทองลั ... Read More »

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)

สมเด็จพระสังฆราช (นาค)

สมเด็จพระสังฆราช (นาค) พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชบูรณะราชวรวิหาร ประสูตร ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ทราบแต่ว่าประสูตรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระนามเดิม / พระนามอื ... Read More »

พระราชประวัติ ขุนหลวงพะงั่ว

ขุนหลวงพะงั่ว

พระราชประวัติ ขุนหลวงพะงั่ว (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1) พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา และลำดับที่ 1 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระราช ... Read More »

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ประสูตร ไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบแต่ว่าประสูตรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระนามเดิ ... Read More »

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ประสูตร 5 มกราคม พ.ศ. 2276 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา ... Read More »

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (มี)

สมเด็จพระสังฆราช (มี)

สมเด็จพระสังฆราช (มี) พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ประสูตร 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2293 (ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา) พระนามเดิม / พระ ... Read More »

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)

สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)

สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประสูตร ไม่ปรากฏหลักฐาน พระนามเดิม / พระนามอื่น ศุข หรือ สุก สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชว ... Read More »

พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)

สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)

สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) ประวัติ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประสูตร สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานปีที่ประสูตร พระนามเดิม / พระนามอื่น  พระนามเดิม ศรี สถิต ณ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top