แฟ้มบุคคล

พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 4 พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 และพระองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรสุโขทัย พระนามลำลอง / พระนามอื่น พระยาบาลเมือง และ พระยาบรมปาล อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน พระราชบิดา พระมห ... Read More »

พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระเจ้าไสลือไทย)

พระมหาธรรมราชาที่ 2

พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 3 พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งอาณาจักรสุโขทัย พระนามลำลอง / พระนามอื่น พระเจ้าไสลือไทย อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน พระราชบิดา พระมหาธรรมราชาที่ 2 พระราชมารดา สม ... Read More »

พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 2

พระมหาธรรมราชาที่ 2

พระราชประวัติ พระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งอาณาจักรสุโขทัย พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง พระราชสมภพ พ.ศ. 1901 พระราชบิดา พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ... Read More »

พระราชประวัติ พระยางั่วนำถุม

พระยางั่วนำถุม

พระราชประวัติ พระยางั่วนำถุม พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งอาณาจักรสุโขทัย พระนามลำลอง / พระนามอื่น – อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน พระราชบิดา พ่อขุนบานเมือง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งอาณ ... Read More »

พระราชประวัติ พระยาเลอไทย

พระยาเลอไทย

พระราชประวัติ พระยาเลอไทย พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 4 ของอาณาจักรสุโขทัย พระนามลำลอง / พระนามอื่น – อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน พระราชบิดา พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระราชมารดา ไม่ปรากฏพระนาม พ ... Read More »

พระราชประวัติ พ่อขุนบานเมือง

พ่อขุนบานเมือง

พระราชประวัติ พ่อขุนบานเมือง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรสุโขทัย พระนามลำลอง / พระนามอื่น ขุนปาลราช อาณาจักร/ราชวงศ์ สุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง พระราชสมภพ ไม่ปรากฏ พระราชบิดา พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระราชมารดา พระนางเสือง พระมเหสี ไม ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระราเมศวร

สมเด็จพระราเมศวร

สมเด็จพระราเมศวร พระราชประวัติ สมเด็จพระราเมศวร พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา และลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์อู่ทอง พระนามลำลอง / พระนามอื่น – อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์อู่ทอง พระราชสมภพ พ.ศ. 1882 พระราชบิดา สมเด็จพ ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา พระราชสมภพ พ.ศ. 1857 พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร บรมมหาจักร ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระอินทราชา

สมเด็จพระอินทราชา

พระราชประวัติ สมเด็จพระอินทราชา พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งกรุงศรีอยุธยา และลำดับที่ 3 ของราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระนามลำลอง / พระนามอื่น เจ้านครอินทร์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีนครินทราธิราช สมเด็จพระนครินทราธิราช อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์ ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้ารามราชา

สมเด็จพระเจ้ารามราชา

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้ารามราชา พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งกรุงศรีอยุธยา และลำดับที่ 3 แห่งราชวงศ์อู่ทอง พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพญารามเจ้า สมเด็จพระเจ้ารามราชาธิราช อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์อู่ทอง พระราชสมภพ พ.ศ. 1917 ... Read More »

advertisements
Scroll To Top