ความรู้ทั่วไป

รายละเอียดของมลรัฐฟลอริดา (Florida)

Florida

ตำแหน่งของรัฐฟลอริดา รายละเอียดของมลรัฐ Florida มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Florida ชื่อภาษาไทย : ฟลอริดา อักษรย่อ : FL ชื่อเล่น : The Sunshine State เมืองหลวง : Tallahassee เมืองใหญ่ที่สุด : Jacksonville, Greater Miami เนื้อที่ : 170,304 ตารางกิโลเมตร ประช ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเดลาแวร์ (Delaware)

Delaware

ตำแหน่งของรัฐเดลาแวร์ รายละเอียดของมลรัฐ Delaware มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Delaware ชื่อภาษาไทย : เดลาแวร์ อักษรย่อ : DE ชื่อเล่น : The First State, The Small Wonder, Blue Hen State, The Diamond State เมืองหลวง : Dover เมืองใหญ่ที่สุด : Wilmington เนื้อท ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐคอนเนคติกัต (Connecticut)

Connecticut

ตำแหน่งของรัฐคอนเนคติกัต รายละเอียดของมลรัฐ Connecticut มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Connecticut ชื่อภาษาไทย : คอนเนคติกัต อักษรย่อ : CT ชื่อเล่น : The Constitution State เมืองหลวง : Hartford เมืองใหญ่ที่สุด : Bridgeport เนื้อที่ : 14,357 ตารางกิโลเมตร ประชา ... Read More »

รายละเอียดของรัฐโคโลราโด (Colorado)

Colorado

ตำแหน่งของรัฐโคโลราโด รายละเอียดของมลรัฐ Colorado มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Colorado ชื่อภาษาไทย : โคโลราโด อักษรย่อ : CO ชื่อเล่น : The Centennial State เมืองหลวง : Denver เมืองใหญ่ที่สุด : Denver เนื้อที่ : 269,837 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 5,607,154 คน ( ... Read More »

รายละเอียดของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California)

California

ตำแหน่งรัฐแคลิฟอร์เนีย รายละเอียดของมลรัฐ California มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : California ชื่อภาษาไทย : แคลิฟอร์เนีย อักษรย่อ : CA ชื่อเล่น : The Golden State เมืองหลวง : Sacramento เมืองใหญ่ที่สุด : Los Angeles เนื้อที่ : 423,970 ตารางกิโลเมตร ประชากร : ... Read More »

รายละเอียดของรัฐอาคันซอส์ (Arkansas)

Arkansas

ตำแหน่งของรัฐอาคันซอส์ รายละเอียดของมลรัฐ Arkansas มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Arkansas ชื่อภาษาไทย : อาคันซอส์ อักษรย่อ : AR ชื่อเล่น : The Natural State (เดิมใช้ The Bear State) เมืองหลวง : Little Rock เมืองใหญ่ที่สุด : Little Rock เนื้อที่ : 137,733 ตารา ... Read More »

รายละเอียดของรัฐอาริโซนา (Arizona)

Arizona

ตำแหน่งของรัฐอาริโซนา รายละเอียดของมลรัฐ Arizona มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Arizona ชื่อภาษาไทย : อาริโซนา อักษรย่อ : AZ ชื่อเล่น : The Grand Canyon State, The Copper State, The Valentine State เมืองหลวง : Phoenix เมืองใหญ่ที่สุด : Phoenix เนื้อที่ : 295,2 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐอลาสกา (Alaska)

Alaska

ตำแหน่งของรัฐอลาสกา รายละเอียดของมลรัฐ Alaska มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Alaska ชื่อภาษาไทย : อลาสกา อักษรย่อ : AK ชื่อเล่น : The Last Frontier เมืองหลวง : Juneau เมืองใหญ่ที่สุด : Anchorage เนื้อที่ : 1,717,856 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 739,795 คน (2017) คว ... Read More »

รายละเอียดของรัฐอลาบามา (Alabama)

Alabama

ตำแหน่งของรัฐอลาบามา รายละเอียดของมลรัฐ Alabama มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Alabama ชื่อภาษาไทย : อลาบามา อักษรย่อ : AL ชื่อเล่น : The Yellowhammer Stateและ The Cotton State เมืองหลวง : Montgomery เมืองใหญ่ที่สุด : Birmingham เนื้อที่ : 135,765 ตารางกิโลเมต ... Read More »

รายชื่อมลรัฐเรียงตามตัวอักษร พร้อมรายละเอียด

ประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วยรัฐหรือมลรัฐ จำนวนทั้งหมด 50 มลรัฐ โดยเป็นรัฐที่อยู่รวมกันบนแผ่นดินใหญ่จำนวน 48 มลรัฐ และอีก 2 มลรัฐ กับอีก 1 เขตปกครองที่ไม่อยู่ติดกับแผ่นดินใหญ่ คือ รัฐอลาสกา รัฐฮาวาย และรัฐเปอร์โตริโก โดยที่เปอร์โตริโกนั้นยังไม่ได้รับก ... Read More »

advertisements
Scroll To Top