ความรู้ทั่วไป

รายละเอียดของมลรัฐเมน (Maine)

Maine

ตำแหน่งของรัฐเมน รายละเอียดของมลรัฐ Maine มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Maine ชื่อภาษาไทย : เมน อักษรย่อ : ME ชื่อเล่น : The Pine Tree State เมืองหลวง : Augusta เมืองใหญ่ที่สุด : เนื้อที่ : 91,646 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,335,907 คน (2017) ความหนาแน่นประชากร ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐหลุยเซียนา (Louisiana)

Louisiana

ตำแหน่งของรัฐหลุยเซียนา รายละเอียดของมลรัฐ Louisiana มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Louisiana ชื่อภาษาไทย : หลุยเซียนา อักษรย่อ : LA ชื่อเล่น : The Pelican State เมืองหลวง : Baton Rouge เมืองใหญ่ที่สุด : New Orleans เนื้อที่ : 135,382 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 4 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเคนตักกี้ (Kentucky)

Kentucky

ตำแหน่งของรัฐเคนตักกี้ รายละเอียดของมลรัฐ Kentucky มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Kentucky ชื่อภาษาไทย : เคนตักกี้ อักษรย่อ : KY ชื่อเล่น : Bluegrass State เมืองหลวง : Frankfort เมืองใหญ่ที่สุด : Louisville เนื้อที่ : 104,659 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 4,454,189 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐแคนซัส (Kansas)

Kansas

ตำแหน่งของรัฐแคนซัส รายละเอียดของมลรัฐ Kansas มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Kansas ชื่อภาษาไทย : แคนซัส อักษรย่อ : KS ชื่อเล่น : The Sunflower State เมืองหลวง : Topeka เมืองใหญ่ที่สุด : Wichita เนื้อที่ : 213,100 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 2,913,123 คน (2017) คว ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐไอโอวา (Iowa)

Iowa

ตำแหน่งของรัฐไอโอวา รายละเอียดของมลรัฐ Iowa มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Iowa ชื่อภาษาไทย : ไอโอวา อักษรย่อ : IA ชื่อเล่น : Hawkeye State เมืองหลวง : Des Moines เมืองใหญ่ที่สุด : Des Moines เนื้อที่ : 145,746 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 3,145,711 คน (2017) ความห ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐอินเดียน่า (Indiana)

Indiana

ตำแหน่งของรัฐอินเดียน่า รายละเอียดของมลรัฐ Indiana มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Indiana ชื่อภาษาไทย : อินเดียน่า อักษรย่อ : IN ชื่อเล่น : The Hoosier State เมืองหลวง : Indianapolis เมืองใหญ่ที่สุด : Indianapolis เนื้อที่ : 94,321 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 6,66 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐอิลลินอยส์ (Illinois)

Illinois

ตำแหน่งของรัฐอิลลินอยส์ รายละเอียดของมลรัฐ Illinois มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Illinois ชื่อภาษาไทย : อิลลินอยส์ อักษรย่อ : IL ชื่อเล่น : Land of Lincoln, Prairie State เมืองหลวง : Springfield เมืองใหญ่ที่สุด : Chicago เนื้อที่ : 149,997 ตารางกิโลเมตร ประช ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐไอดาโฮ (Idaho)

Idaho

ตำแหน่งของรัฐไอดาโฮ รายละเอียดของมลรัฐ Idaho มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Idaho ชื่อภาษาไทย : ไอดาโฮ อักษรย่อ : ID ชื่อเล่น : Gem State เมืองหลวง : Boise เมืองใหญ่ที่สุด : Boise เนื้อที่ : 216,900 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,716,943 คน (2017) ความหนาแน่นประชาก ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐฮาวาย (Hawaii)

Hawaii

ตำแหน่งของรัฐฮาวาย รายละเอียดของมลรัฐ Hawaii มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Hawaii ชื่อภาษาไทย : ฮาวาย อักษรย่อ : HI ชื่อเล่น : The Aloha State เมืองหลวง : Honolulu เมืองใหญ่ที่สุด : Honolulu เนื้อที่ : 28,311 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,427,538 คน (2017) ความหน ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐจอร์เจีย (Georgia)

Georgia

ตำแหน่งของรัฐจอร์เจีย รายละเอียดของมลรัฐ Georgia มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Georgia ชื่อภาษาไทย : จอร์เจีย อักษรย่อ : GA ชื่อเล่น : Peach State, Empire State of the South เมืองหลวง : Atlanta เมืองใหญ่ที่สุด : Atlanta เนื้อที่ : 153,909 ตารางกิโลเมตร ประชาก ... Read More »

advertisements
Scroll To Top