ความรู้ทั่วไป

รายละเอียดของมลรัฐนิวเจอร์ซี (New Jersey)

New Jersey

ตำแหน่งของรัฐนิวเจอร์ซี รายละเอียดของมลรัฐ New Jersey มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : New Jersey ชื่อภาษาไทย : นิวเจอร์ซี อักษรย่อ : NJ ชื่อเล่น : The Garden State เมืองหลวง : Trenton เมืองใหญ่ที่สุด : Newark เนื้อที่ : 22,591.38 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 9,032,8 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ (New Hampshire)

New Hampshire

ตำแหน่งของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ รายละเอียดของมลรัฐ New Hampshire มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : New Hampshire ชื่อภาษาไทย : นิวแฮมป์เชียร์ อักษรย่อ : NH ชื่อเล่น : The Granite State เมืองหลวง : Concord เมืองใหญ่ที่สุด : Manchester เนื้อที่ : 24,214 ตารางกิโลเมตร ป ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐเนบราสกา (Nebraska)

Nebraska

ตำแหน่งของรัฐเนบราสกา รายละเอียดของมลรัฐ Nebraska มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Nebraska ชื่อภาษาไทย : เนบราสกา อักษรย่อ : NE ชื่อเล่น : Cornhusker State เมืองหลวง : Lincoln เมืองใหญ่ที่สุด : Omaha เนื้อที่ : 200,365 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1,920,076 คน (2017 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐมอนทานา (Montana)

Montana

ตำแหน่งของรัฐมอนทานา รายละเอียดของมลรัฐ Montana มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Montana ชื่อภาษาไทย : มอนทานา อักษรย่อ : MT ชื่อเล่น : Big Sky Country, The Treasure State เมืองหลวง : Helena เมืองใหญ่ที่สุด : Billings เนื้อที่ : 380,800 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 1 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐมิสซูรี (Missouri)

Missouri

ตำแหน่งของรัฐมิสซูรี รายละเอียดของมลรัฐ Missouri มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Missouri ชื่อภาษาไทย : มิสซูรี อักษรย่อ : MO ชื่อเล่น : Show Me State, Cave State, and Mother of the West เมืองหลวง : Jefferson City เมืองใหญ่ที่สุด : Kansas City เนื้อที่ : 180,56 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐมิสซิสซิปปี (Mississippi)

Mississippi

ตำแหน่งของรัฐมิสซิสซิปปี รายละเอียดของมลรัฐ Mississippi มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Mississippi ชื่อภาษาไทย : มิสซิสซิปปี อักษรย่อ : MS ชื่อเล่น : The Magnolia State เมืองหลวง : Jackson เมืองใหญ่ที่สุด : Jackson เนื้อที่ : 125,443 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 2, ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota)

Minnesota

ตำแหน่งของรัฐมินนิโซตา รายละเอียดของมลรัฐ Minnesota มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Minnesota ชื่อภาษาไทย : มินนิโซตา อักษรย่อ : MN ชื่อเล่น : Land of 10,000 Lakes เมืองหลวง : Saint Paul เมืองใหญ่ที่สุด : Minneapolis เนื้อที่ : 225,163 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 5 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐมิชิแกน (Michigan)

Michigan

ตำแหน่งของรัฐมิชิแกน รายละเอียดของมลรัฐ Michigan มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Michigan ชื่อภาษาไทย : มิชิแกน อักษรย่อ : MI ชื่อเล่น : The Great Lake(s) State เมืองหลวง : Lansing เมืองใหญ่ที่สุด : Detroit เนื้อที่ : 250,493 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 9,962,311 ค ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts)

Massachusetts

ตำแหน่งของรัฐแมสซาชูเซตส์ รายละเอียดของมลรัฐ Massachusetts มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Massachusetts ชื่อภาษาไทย : แมสซาชูเซตส์ อักษรย่อ : MA ชื่อเล่น : The Bay State เมืองหลวง : Boston เมืองใหญ่ที่สุด : Boston เนื้อที่ : 27,337 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 6,85 ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐแมรีแลนด์ (Maryland)

Maryland

ตำแหน่งของรัฐแมรีแลนด์ รายละเอียดของมลรัฐ Maryland มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Maryland ชื่อภาษาไทย : แมรีแลนด์ อักษรย่อ : MD ชื่อเล่น : Old Line State เมืองหลวง : Annapolis เมืองใหญ่ที่สุด : Baltimore เนื้อที่ : 32,133 ตารางกิโลเมตร ประชากร : 6,052,177 คน ... Read More »

advertisements
Scroll To Top