ความรู้ทั่วไป

สถานทูตอินโดนีเซียในประเทศไทย

สถานทูตอินโดนีเซียในประเทศไทย

สถานทูตอินโดนีเซียในประเทศไทย ที่อยู่ : 600-602 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2252-3135-40 โทรสาร : 0-2259-4871, 0-2255-1267 อีเมล์ : kukbkk@ksc.th.com เว็บไซต์ : – หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์   E ... Read More »

สถานทูตรัสเซียในประเทศไทย

สถานทูตรัสเซียในประเทศไทย

สถานทูตรัสเซียในประเทศไทย ที่อยู่ : 78 ถนนทรัพย์ กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2234-2012, 0-2234-9824 โทรสาร : 0-2268-1166, 0-2237-8488 อีเมล์ : rusembbangkok@rambler.ru เว็บไซต์ : www.thailand.mid.ru/Win_work/intro.htm หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – ... Read More »

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทย

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทย

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทย ที่อยู่ : 35 ถนนวิทยุเหนือ กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ : 0-2253-0156 โทรสาร : 0-2255-4481 อีเมล์ : ban.vertretung@eda.admin.ch เว็บไซต์ : www.eda.admin.ch/bangkok หมายเหตุ เวลาทำการ 07:45 – 16:30 จันทร์ – ศุกร์ ... Read More »

สถานทูตฟิลิปปินส์ในประเทศไทย

สถานทูตฟิลิปปินส์ในประเทศไทย

สถานทูตฟิลิปปินส์ในประเทศไทย ที่อยู่ : 760 ถนนสุขุมวิท 30/1 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2259-0139-40 โทรสาร : 0-2259-2809 อีเมล์ : bangkokpe@gmail.com เว็บไซต์ : – หมายเหตุ เวลาทำการ 08.00 – 17.00 จันทร์ – ศุกร์   Embassy of P ... Read More »

สถานทูตฟินแลนด์ในประเทศไทย

สถานทูตฟินแลนด์ในประเทศไทย

สถานทูตฟินแลนด์ในประเทศไทย ที่อยู่ : 500 ตึกอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชัน 16 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2250-8801 โทรสาร : 0-2250-8802 อีเมล์ : ban.konsuli@formin.fi เว็บไซต์ : www.finland.or.th/fi/ หมายเหตุ เวลาทำการ 07:30 – 15:45, จันทร์ ... Read More »

สถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทย

สถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทย

สถานทูตเกาหลีใต้ใในประเทศไทย ที่อยู่ : 23 ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ : 0-2247-7537-47 โทรสาร : 0-2247-7534-5 อีเมล์ : koembth@gmail.com เว็บไซต์ : – หมายเหตุ เวลาทำการ 08:30 – 16:30, จันทร์ – ศุกร์   Embassy of S ... Read More »

สถานทูตสิงคโปร์ในประเทศไทย

สถานทูตสิงคโปร์ในประเทศไทย

สถานทูตสิงคโปร์ในประเทศไทย ที่อยู่ : 129 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2286-2111, 0-2286-1434 โทรสาร : 0-2286-6966 อีเมล์ : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg เว็บไซต์ : www.mfa.gov.sg/bangkok/ หมายเหตุ เวลาทำการ 09.00 – 17.00 จันทร์ – ศุกร ... Read More »

สถานทูตมาเลเซียในประเทศไทย

สถานทูตมาเลเซียในประเทศไทย

สถานทูตมาเลเซียใในประเทศไทย ที่อยู่ : 33-35 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2629-6800 โทรสาร : 0-2679-2208 อีเมล์ : malbangkok@kln.gov.my เว็บไซต์ : – หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:00 จันทร์ – ศุกร์   Embassy of Malaysi ... Read More »

สถานทูตเดนมาร์กในประเทศไทย

สถานทูตเดนมาร์กในประเทศไทย

สถานทูตเดนมาร์กใในประเทศไทย ที่อยู่ : 10 สาทรซอย 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2343-1100 โทรสาร : 0-2213-1752 อีเมล์ : bkkamb@um.dk เว็บไซต์ : – หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 15:00 จันทร์ – ศุกร์   Embassy of Denmark i ... Read More »

สถานทูตเบลเยี่ยมในประเทศไทย

สถานทูตเบลเยียมในประเทศไทย

สถานทูตเบลเยี่ยมในประเทศไทย ที่อยู่ : 5 ถนนสาทรใต้ ชัน 17 อาคารสาทรซิตี กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2679-5454 โทรสาร : 0-2679-5465, 67 อีเมล์ : bangkok@diplobel.fed.be เว็บไซต์ : – หมายเหตุ เวลาทำการ 08.00 – 16.00 จันทร์ – ศุกร์ &nb ... Read More »

advertisements
Scroll To Top