ความรู้ทั่วไป

Phishing คืออะไร มีวิธีป้องกันอย่างไร

Phishing

Phishing (ฟิชชิ่ง) นั้นเรียกว่าเป็นภัยทางอินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการหลอกลวงโดยการสร้างอีเมล์ หรือหน้าเว็บปลอมขึ้นมา เพื่อพยายามหลอกลวงให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหวังผลให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนขึ้นในการทำธุรกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ แ ... Read More »

e-Office คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

e-Office หรือสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการปฏิบัติงานทั่วไปในงานประจำวันโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างง่ายดายในการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การใช้อีเมล (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ... Read More »

TOEIC คืออะไร มีกี่ประเภท การสอบ TOEIC ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

TOEIC

TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication คือ ข้อสอบระดับมาตรฐานสากลที่ใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และประเทศที่ไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยเป็นข้อสอบระดับสากล ซึ่งใช้ในการทดสอบเพื่อสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลกเ ... Read More »

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร

พ.ร.บ.รถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นเป็นการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยมีกฎหมายออกมาบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งหากใครฝ่าฝืนหรือเลี่ยงที่จะทำก็จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท ที่สำคัญเจ้าของรถยนต์น ... Read More »

FDA คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

FDA

FDA ย่อมาจาก Food and Drug Administration หมายถึง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือเรียก ... Read More »

NPK คืออะไร มีธาตุอาหารอะไรบ้าง มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร

NPK

NPK นั้นเป็นธาตุอาหารหลักของพืชหรือสูตรปุ๋ยเคมีที่นำมาผสมเอง ซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดย NPK เป็นการนำธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช 3 ชนิด มารวมกันให้ได้น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยที่พืชจะสามารถเจริญเติบโต ... Read More »

ที่ดิน ส.ป.ก. คืออะไร มีกฎระเบียบในการครอบครองอย่างไรบ้าง

ที่ดิน ส.ป.ก.

ที่ดิน ส.ป.ก. คือ ที่ดินบริเวณที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่สามารถนำมาออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ หรือจะเรียกกันง่ายๆ ก็คือ ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที ... Read More »

จิตสาธารณะคืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้าง

จิตสาธารณะ

จิตสาธารณะ (Public mind, Public consciousness) คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆ ที่เป็นปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบ พร้อมล ... Read More »

GMO คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ข้อเสียของ GMO มีอะไรบ้าง

จีเอ็มโอ (GMO) หรือในชื่อเต็มว่า Genetically Modified Organisms นั้น คือสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช, สัตว์, จุลินทรีย์ หรือแบคทีเรีย ซึ่งถูกนำมาผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม หรือการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งหลายๆ คนก็คงได้ยินเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรม หรือ GMO ... Read More »

QA คืออะไร การทำ QA มีประโยชน์อย่างไร

QA

QA (Quality Assurance) คือ การรับประกันในระดับคุณภาพของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ สำหรับผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการต่างๆ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ หรือการ QA จากเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นี้โดยตรง คือจะมีทั้งขั้นตอน ... Read More »

advertisements
Scroll To Top