เศรษฐกิจ

รายละเอียดหุ้น BPP

อักษรย่อหุ้น : BPP ชื่อบริษัท : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 30,510,217,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 3,051,021,700 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 28 ต.ค. 2559 รายได้ : ... Read More »

รายละเอียดหุ้น BGRIM

อักษรย่อหุ้น : GRIM ชื่อบริษัท : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 5,213,800,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,606,900,000 หุ้น ราคาพาร์ : 2.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 19 ก.ค. 2560 รายได้ : ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SAM

อักษรย่อหุ้น : SAM ชื่อบริษัท : บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : เหล็ก ทุนจดทะเบียน : 1,045,125,093.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,045,125,093 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 15 ก.ย. 2547 รายได้ : 2,703.63 ล้ ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SALEE

อักษรย่อหุ้น : SALEE ชื่อบริษัท : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน : 380,121,017.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,520,484,068 หุ้น ราคาพาร์ : 0.25 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 28 เม.ย. 2548 รายได้ : 1,395 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SAFARI

อักษรย่อหุ้น : SAFARI ชื่อบริษัท : บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สวนสนุกและสวนสัตว์ ทุนจดทะเบียน : 2,221,108,600.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,221,108,600 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 16 ก.พ. 2538 รายได้ : 1,97 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SABINA

อักษรย่อหุ้น : SABINA ชื่อบริษัท : บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : แฟชั่น ทุนจดทะเบียน : 347,500,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 347,500,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 15 พ.ค. 2551 รายได้ : 2,679.12 ล้านบาท กำไร : 2 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น S&J

อักษรย่อหุ้น : S&J ชื่อบริษัท : บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ทุนจดทะเบียน : 149,930,828.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 149,930,828 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายว ... Read More »

รายละเอียดหุ้น RS

อักษรย่อหุ้น : RS ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์ ทุนจดทะเบียน : 1,010,149,192.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,010,149,192 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 22 พ.ค. 2546 รายได้ : 3,588.13 ล้านบา ... Read More »

รายละเอียดหุ้น ROJNA

อักษรย่อหุ้น : ROJNA ชื่อบริษัท : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 2,020,461,863.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,020,461,863 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 13 ธ.ค. 2538 รายได้ ... Read More »

รายละเอียดหุ้น ROH

อักษรย่อหุ้น : ROH ชื่อบริษัท : บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ ทุนจดทะเบียน : 937,500,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 93,750,000 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 21 ก.ค. 25 ... Read More »

advertisements
Scroll To Top