เศรษฐกิจ

รายละเอียดหุ้น GGC

อักษรย่อหุ้น : GGC ชื่อบริษัท : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ทุนจดทะเบียน : 10,236,667,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,023,666,700 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 2 พ.ค. 2560 รายได้ ... Read More »

รายละเอียดหุ้น ERW

อักษรย่อหุ้น : ERW ชื่อบริษัท : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ ทุนจดทะเบียน : 2,506,603,910.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,506,603,910 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 26 ส.ค. 2531 รายได ... Read More »

รายละเอียดหุ้น EPG

อักษรย่อหุ้น : EPG ชื่อบริษัท : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน : 2,800,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,800,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 24 ธ.ค. 2557 รายได้ : ... Read More »

รายละเอียดหุ้น COM7

อักษรย่อหุ้น : COM7 ชื่อบริษัท : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พาณิชย์ ทุนจดทะเบียน : 300,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,200,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 0.25 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 10 ส.ค. 2558 รายได้ : 22,584.29 ล้านบาท กำไร ... Read More »

รายละเอียดหุ้น BCPG

อักษรย่อหุ้น : BCPG ชื่อบริษัท : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 9,983,746,175.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,996,749,235 หุ้น ราคาพาร์ : 5.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 28 ก.ย. 2559 รายได้ : 4,389.3 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น BCH

อักษรย่อหุ้น : BCH ชื่อบริษัท : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : การแพทย์ ทุนจดทะเบียน : 2,493,747,984.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,493,747,984 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 10 พ.ย. 2547 รายได้ : 7,362.04 ล ... Read More »

รายละเอียดหุ้น AP

อักษรย่อหุ้น : AP ชื่อบริษัท : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 3,145,899,495.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 3,145,899,495 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 30 ก.ย. 2535 รายได้ : 22, ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TOA

อักษรย่อหุ้น : TOA ชื่อบริษัท : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน : 2,029,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,029,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 10 ต.ค. 2560 รายได้ : ... Read More »

รายละเอียดหุ้น GPSC

อักษรย่อหุ้น : GPSC ชื่อบริษัท : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 14,983,008,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,498,300,800 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 18 พ.ค. 2 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น GLOBAL

อักษรย่อหุ้น : GLOBAL ชื่อบริษัท : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พาณิชย์ ทุนจดทะเบียน : 4,001,469,549.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 4,001,469,549 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 19 ส.ค. 2552 รายได้ : 21,552.18 ล ... Read More »

advertisements
Scroll To Top