เศรษฐกิจ

รายละเอียดหุ้น SIRI

อักษรย่อหุ้น : SIRI ชื่อบริษัท : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 15,903,125,722.40 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 14,862,734,320 หุ้น ราคาพาร์ : 1.07 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 19 ก.ค. 2539 รายได้ : 31,799. ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SGP

อักษรย่อหุ้น : SGP ชื่อบริษัท : บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 918,931,500.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,837,863,000 หุ้น ราคาพาร์ : 0.50 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 3 มิ.ย. 2551 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SAWAD

อักษรย่อหุ้น : SAWAD ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 1,147,771,588.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,147,771,588 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 8 พ.ค. 2557 รา ... Read More »

รายละเอียดหุ้น PTG

อักษรย่อหุ้น : PTG ชื่อบริษัท : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 1,670,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,670,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 30 พ.ค. 2556 รายได้ : ... Read More »

รายละเอียดหุ้น PSL

อักษรย่อหุ้น : PSL ชื่อบริษัท : บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์ ทุนจดทะเบียน : 1,559,291,862.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,559,291,862 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 16 ก.ย. 2536 รายได้ : 4,4 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น PRM

อักษรย่อหุ้น : PRM ชื่อบริษัท : บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์ ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,500,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 14 ก.ย. 2560 รายได้ : 4,693.40 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น ORI

อักษรย่อหุ้น : ORI ชื่อบริษัท : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 814,602,617.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,629,205,234 หุ้น ราคาพาร์ : 0.50 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 7 ต.ค. 2558 รายได้ ... Read More »

รายละเอียดหุ้น MTC

อักษรย่อหุ้น : MTC ชื่อบริษัท : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 2,120,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,120,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 26 พ.ย. 2557 รายได้ : ... Read More »

รายละเอียดหุ้น KCE

อักษรย่อหุ้น : KCE ชื่อบริษัท : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทุนจดทะเบียน : 586,396,798.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,172,793,596 หุ้น ราคาพาร์ : 0.50 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 30 ส.ค. 2531 รายได้ ... Read More »

รายละเอียดหุ้น GUNKUL

อักษรย่อหุ้น : GUNKUL ชื่อบริษัท : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 1,854,655,373.25 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 7,418,621,493 หุ้น ราคาพาร์ : 0.25 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 19 ต.ค. 2553 รา ... Read More »

advertisements
Scroll To Top