เศรษฐกิจ

รายชื่อหุ้นในตลาด MAI

รายชื่อหุ้นในกลุ่ม SET100

ตลาด MAI หรือ Market for Alternative Investment คือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทที่จะทะเบียนในตลาด MAI ซึ่งจะเป็นหุ้นของบริษัทขนาดกลางและเล็ก รายชื่อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาด MAI มีดังนี้ 2S บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ACAP บริ ... Read More »

รายชื่อหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ (SET)

รายชื่อหุ้นในกลุ่ม SET100

หุ้น หรือ หลักทรัพย์ ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีอยู่นับพันหลักทรัพย์  ทั้งตลาดหลักทรัพย์หลัก หรือ SET และตลาดทางเลือก หรือ MAI ซึ่งทั้งสองตลาดประกอบไปด้วยหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนจำกัด และกองทุนประเภทต่างให้เลือกลงทุน รายชื่อหุ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top