เศรษฐกิจ

รายละเอียดหุ้น TMB

อักษรย่อหุ้น : TMB ชื่อบริษัท : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 41,659,298,454.50 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 43,851,893,110 หุ้น ราคาพาร์ : 0.95 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 23 ธ.ค. 2526 ————– advertisements ————– ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TCAP

อักษรย่อหุ้น : TCAP ชื่อบริษัท : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร (ธนาคารธนชาติ) ทุนจดทะเบียน : 12,064,664,870.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,206,466,487 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 30 เม.ย. 2518 ————– advertis ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SCB

อักษรย่อหุ้น : SCB ชื่อบริษัท : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 33,954,658,330.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 3,395,465,833 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 2 ก.พ. 2519 ————– advertisements ————– ... Read More »

รายละเอียดหุ้น LHFG

อักษรย่อหุ้น : LHFG ชื่อบริษัท : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร (ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) ทุนจดทะเบียน : 21,183,660,594.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 21,183,660,594 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก ... Read More »

รายละเอียดหุ้น KTB

อักษรย่อหุ้น : KTB ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 71,976,715,437.50 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 13,976,061,250 หุ้น ราคาพาร์ : 5.15 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 2 ส.ค. 2532 ————– advertisements ————– ... Read More »

รายละเอียดหุ้น KKP

อักษรย่อหุ้น : KKP ชื่อบริษัท : ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 8,467,511,090.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 846,751,109 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 26 ส.ค. 2531 ————– advertisements ————– ... Read More »

รายละเอียดหุ้น KBANK

อักษรย่อหุ้น : KBANK ชื่อบริษัท : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 23,932,601,930.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,393,260,193 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 11 ก.พ. 2519 ————– advertisements ————– ... Read More »

รายละเอียดหุ้น CPN

อักษรย่อหุ้น : CPN ชื่อบริษัท : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า) ทุนจดทะเบียน : 2,244,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 4,488,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 0.50 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : ... Read More »

รายละเอียดหุ้น BBL

อักษรย่อหุ้น : BBL ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 19,088,428,940.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,908,842,894 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 30 เม.ย. 2518 ————– advertisements ————– ... Read More »

รายละเอียดหุ้น BAY

อักษรย่อหุ้น : BAY ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 73,557,617,730.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 7,355,761,773 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 30 ก.ย. 2520 ————– advertisements ————– ... Read More »

advertisements
Scroll To Top