เศรษฐกิจ

รายละเอียดหุ้น TKN

อักษรย่อหุ้น : TKN ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม ทุนจดทะเบียน : 345,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,380,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 0.25 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 3 ธ.ค. 255 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TISCO

อักษรย่อหุ้น : TISCO ชื่อบริษัท : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 8,006,456,240.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 800,645,624 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 15 ม.ค. 2552 รายได้ : 24,256.64 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น THANI

อักษรย่อหุ้น : THANI ชื่อบริษัท : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 3,020,283,681.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 3,020,283,681 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 19 ธ.ค. 2545 รายได้ : 3 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น THAI

อักษรย่อหุ้น : THAI ชื่อบริษัท : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์ ทุนจดทะเบียน : 21,827,719,170.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,182,771,917 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 23 ก.ค. 2535 รายได้ : 190,534 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TASCO

อักษรย่อหุ้น : TASCO ชื่อบริษัท : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน : 1,569,730,570.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,569,730,570 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 1 มี.ค. 2534 รายได้ : 28,982.2 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SUPER

อักษรย่อหุ้น : SUPER ชื่อบริษัท : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 2,734,946,560.70 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 27,349,465,607 หุ้น ราคาพาร์ : 0.10 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 19 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น STEC

อักษรย่อหุ้น : STEC ชื่อบริษัท : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน : 1,525,106,540.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,525,106,540 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 31 ส. ... Read More »

รายละเอียดหุ้น STA

อักษรย่อหุ้น : STA ชื่อบริษัท : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร ทุนจดทะเบียน : 1,535,999,998.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,535,999,998 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 22 ส.ค. 2534 รายได้ : 91 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SPRC

อักษรย่อหุ้น : SPRC ชื่อบริษัท : บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 30,004,442,705.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 4,335,902,125 หุ้น ราคาพาร์ : 6.92 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 8 ธ.ค. 255 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น SPALI

อักษรย่อหุ้น : SPALI ชื่อบริษัท : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 2,094,384,381.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 2,094,384,381 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 52,359.61 รายได้ : 25,789.05 ล ... Read More »

advertisements
Scroll To Top