เศรษฐกิจ

รายละเอียดหุ้น MONO

อักษรย่อหุ้น : MONO ชื่อบริษัท : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์ ทุนจดทะเบียน : 347,102,965.80 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 3,471,029,658 หุ้น ราคาพาร์ : 0.10 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 6 มิ.ย. 2556 รายได้ : 2,575.71 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น MODERN

อักษรย่อหุ้น : MODERN ชื่อบริษัท : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน ทุนจดทะเบียน : 750,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 750,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 11 มี.ค. 2535 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น MK

อักษรย่อหุ้น : MK ชื่อบริษัท : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 992,010,177.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 992,010,177 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 26 มี.ค. 2533 รายได้ : 3,264.37 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น MINT

อักษรย่อหุ้น : MINT ชื่อบริษัท : บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม ทุนจดทะเบียน : 4,618,914,291.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 4,618,914,291 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 14 ต.ค. 2531 ร ... Read More »

รายละเอียดหุ้น MFC

อักษรย่อหุ้น : MFC ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 125,615,708.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 125,615,708 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 5 มิ.ย. 2534 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น MCOT

อักษรย่อหุ้น : MCOT ชื่อบริษัท : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์ ทุนจดทะเบียน : 3,435,496,050.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 687,099,210 หุ้น ราคาพาร์ : 5.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 17 พ.ย. 2547 รายได้ : 2,736.45 ล้านบาท ก ... Read More »

รายละเอียดหุ้น M-CHAI

อักษรย่อหุ้น : M-CHAI ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : การแพทย์ (โรงพยาบาล) ทุนจดทะเบียน : 160,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 16,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 24 ก.ค. 2539 รายได้ : 2,3 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น MBKET

อักษรย่อหุ้น : MBKET ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 2,854,072,500.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 570,814,500 หุ้น ราคาพาร์ : 5.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 3 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น MBK

อักษรย่อหุ้น : MBK ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 1,694,923,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,694,923,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 24 เม.ย. 2539 รายได้ : 10,497 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น KDH

อักษรย่อหุ้น : KDH ชื่อบริษัท : บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : การแพทย์ (โรงพยาบาล) ทุนจดทะเบียน : 193,842,260.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 19,384,226 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 17 ต.ค. 2532 รายได ... Read More »

advertisements
Scroll To Top