เกร็ดความรู้อาเซียน และ AEC

พบกับความรู้รอบตัวและเกร็ดความรู้อาเซียน (ASEAN) และ AEC ในหลากหลายแง่มุม ที่จะทำให้คุณก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ!!!

7 อาชีพที่เปิดเสรีใน AEC มีอะไรบ้าง

7 อาชีพเสรีใน AEC

ในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน หรือ AEC กำหนดให้มีการโยกย้ายแรงงานได้โดยเสรี โดยในระยะเริ่มต้นจะเปิดให้มีการโยกย้ายเสรีได้ทั้งหมด 7 อาชีพ 7 อาชีพที่เปิดเสรีใน AEC มีดังนี้ 1. อาชีพวิศวกร (Engineering Services) 2. อาชีพพยาบาล (Nur ... Read More »

AEC ย่อมาจากอะไร

AEC ย่อมาจากอะไร

AEC ย่อมาจาก Asean Economics Community หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของ AEC มีดังนี้ 1. ประ ... Read More »

AEC คืออะไร

AEC คืออะไร

AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติใน ASEAN จำนวน 10 ประเทศ ประกอบไปด้วย ไทย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และ กัมพูชา เพื่อจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Z ... Read More »

AEC มีสมาชิกกี่ประเทศ อะไรบ้าง

ประเทศใน AEC

AEC หรือ Asean Economic Community แปลเป็นไทยได้ว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งก็คือสมาชิกของสมาคมประชาชาติอาเซียน (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) นั่นเอง รายชื่อประเทศสมาชิกของ AEC มีดังนี้ ... Read More »

AEC กับ ASEAN แตกต่างกันอย่างไร

ASEAN

ASEAN หรือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (ASEAN ย่อมาจาก Association of South East Asian Nations) หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า ประชาคมอาเซียน เป้าหมายของ ASEAN แบบเข้าใจง่ายๆก็คือ เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ... Read More »

จุดแข็งของไทยใน AEC

จุดแข็งของไทยใน AEC

จุดแข็งของไทยในเวที AEC และอาเซียนมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ – เป็นฐานผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลก ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลกอย่างอย่างและหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นของทางยุโรปและเอเชีย เช่น รถยนต์ – มีที่ตั้งเอื้อต่อการเชื่อมโยงคมนาคม ... Read More »

จุดอ่อนของไทยใน AEC

ประเทศไทยใน AEC

จุดอ่อนของไทยในเวที AEC และอาเซียนมีอะไรบ้าง มาดูกันครับ… 1. แรงงานไทยขาดทักษะด้านภาษา เป็นอย่างที่รู้กันว่าประเทศเราประชากรส่วนใหญ่ ถนัดแต่ภาษาไทยเพียงอย่างเดียว ขาดทักษะในภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้การสื่อสารกับชาวต่างประเทศ หรือทำงานกับต ... Read More »

advertisements
Scroll To Top