เกร็ดความรู้อาเซียน และ AEC

พบกับความรู้รอบตัวและเกร็ดความรู้อาเซียน (ASEAN) และ AEC ในหลากหลายแง่มุม ที่จะทำให้คุณก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ!!!

เลขาธิการอาเซียน มีหน้าที่อะไร รายชื่อเลขาธิการอาเซียนทั้งหมด

สารบัญ/หมวดหมู่ : เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการอาเซียนคือใคร หน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน หลักการคัดเลือกเลขาธิการอาเซียน วาระการดำรงตำแหน่ง เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน รายชื่อเลขาธิการอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ————– advertisements ————– ... Read More »

3 เสาหลักอาเซียน คืออะไร มีอะไรบ้าง

3 เสาหลักอาเซียน

3 เสาหลักอาเซียน คือ 3 ความร่วมมือหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่จะช่วยหล่อหลอมทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียว มีความแข็งแกร่งและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในทุกๆด้านกับภูมิภาคอื่นๆได้ ————– advertisements ————– (adsbygoogle ... Read More »

อาเซียน+3 คืออะไร มีประเทศอะไรบ้าง

อาเซียน+3

สารบัญ/หมวดหมู่ : อาเซียน+3 อาเซียน+3 คืออะไร รายละเอียดของอาเซียน+3 เป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน+3 ประชาคมเอเชียตะวันออก ข้อริเริ่มเชียงใหม่ของกลุ่มอาเซียน+3 ————– advertisements ————– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). ... Read More »

ประชากรอาเซียน มีเท่าไหร่ เรามีคำตอบ!!!

ประชากรอาเซียน

ประชากรอาเซียน มีจำนวนทั้งสิ้น 636,512,723 ล้านคน (ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557) หรือประมาณ 8.85% ของประชากรโลก โดยประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรสูงสุด จำนวน 253,609,643 คน และประเทศบรูไนมีประชากรน้อยที่สุด โดยมีประชากรเพียง 400,000 คนเศษ ————– advertisements —R ... Read More »

ธงอาเซียน และความหมายของธงสัญลักษณ์อาเซียน

ธงอาเซียน

สารบัญ/หมวดหมู่ : ธงอาเซียน ธงอาเซียน คืออะไร รูปร่างลักษณะของธงอาเซียน ความหมายของสีต่างๆในธงอาเซียน วิธีการประดับธง เฉดสีมาตรฐานของธงอาเซียน ขนาดของธงอาเซียน ————– advertisements ————– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || [] ... Read More »

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมรูปสวยๆ

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

ดอกไม้ (Flower) นอกจากจะเป็นตัวแทนของความสวยงามและความสดชื่นแล้ว ดอกไม้ยังถูกนำมาเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆทั่วโลก สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราก็เช่นเดียวกัน ทุกประเทศมีดอกไม้ประจําชาติด้วยเหมือนกัน โดยที่ดอกไม้แต่ละชนิดแสดงถึงความเป็นมา วิถีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆได้เป็นอย่างดี วันนี้เร ... Read More »

เมืองหลวงลาว – กรุงเวียงจันทน์

สารบัญ/หมวดหมู่ : เมืองหลวงลาว เมืองหลวงลาว – กรุงเวียงจันทน์ ประวัติของเมืองหลวงลาว ลักษณะทั่วไปของเวียงจันทน์ แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจในเวียงจันทน์ ————– advertisements ————– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push( ... Read More »

เมืองหลวงอาเซียน 10 ประเทศ 10 เมือง พร้อมรูปสวยๆ

เมืองหลวงอาเซียน

อาเซียน หรือ ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations – สมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คือการรวมตัวของประเทศสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 10 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศมา ... Read More »

ประเทศกัมพูชา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา ข้อมูลของประเทศกัมพูชา ข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชา ชื่อภาษาไทย : ราชอาณาจักรกัมพูชา ชื่อภาษาอังกฤษ : Kingdom of Cambodia ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : พนมเปญ (Phnom Penh) ภาษาราชการ : ภาษาเขมร สกุลเงิน : เรียลกัมพูชา (Riela, KHR) พื้นที่ : 69,898 ตาราง ... Read More »

สัตว์ประจำชาติอาเซียน

สัตว์ประจำชาติอาเซียน

ASEAN หรือ The Association of Southeast Asian Nations : สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศคือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีสัตว์ประจำชาติทุกประเทศเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยมี สัตว์ประจำชาติอ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top