เกร็ดความรู้สั้นๆ

พบกับเกร็ดความรู้สั้นๆ ความรู้รอบตัวสั้นๆ เรื่องน่ารู้ทั่วไป หลากหลายรูปแบบที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง !!!

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอกบินทร์บุรี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวจังหวัด ปัจจุบันเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคตะวันออก รวมถึงเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย อาณาเขต อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนาดี จังหวัดป ... Read More »

อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

อำเภอกงหรา เป็น 1 ใน 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยถิ่นใต้ ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 80 และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 20 ประเพณีของชาวกงหราก็มีความแตกต่างกันตามศาสนาเช่น การแต่งงานแบบอิสลาม การ ... Read More »

อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

อำเภอกงไกรลาศ เป็น 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดและอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มน้ำยมตอนล่าง ไม่มีภูเขา มีแม่น้ำยมไหลผ่านเป็นสายหลักของอำเภอ แม่น้ำยมที่ไหลผ่านบริเวณอำเภอกงไกรลาศมีความคดเคี้ยว จึงทำให้บริเวณนี้เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ... Read More »

KGS คือสนามบินอะไร

Kos Island International Airport KGS คือรหัสของสนามบิน Kos Island International Airport รหัส IATA : KGS รหัส ICAO : LGKO ชื่อสนามบิน : Kos Island International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Kos, Greece Time Zone : GMT+2.00 เปิดใช้งาน : 1964 จำนวนผู้โดยสาร ... Read More »

HER คือสนามบินอะไร

Heraklion International Airport HER คือรหัสของสนามบิน Heraklion International Airport รหัส IATA : HER รหัส ICAO : LGIR ชื่อสนามบิน : Heraklion International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Heraklion, Greece Time Zone : GMT+2.00 เปิดใช้งาน : 1937 จำนวนผู้โดย ... Read More »

CHQ คือสนามบินอะไร

Chania International Airport CHQ คือรหัสของสนามบิน Chania International Airport รหัส IATA : CHQ รหัส ICAO : LGSA ชื่อสนามบิน : Chania International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Chania, Greece Time Zone : GMT+2.00 เปิดใช้งาน : 1959 จำนวนผู้โดยสารต่อปี : 3 ... Read More »

CFU คือสนามบินอะไร

Corfu International Airport CFU คือรหัสของสนามบิน Corfu International Airport (Ioannis Kapodistrias Int’l Airport) รหัส IATA : CFU รหัส ICAO : LGKR ชื่อสนามบิน : Corfu International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Corfu, Greece Time Zone : GMT+2.00 เป ... Read More »

VKO คือสนามบินอะไร

Vnukovo International Airport VKO คือรหัสของสนามบิน Vnukovo International Airport รหัส IATA : VKO รหัส ICAO : UUWW ชื่อสนามบิน : Vnukovo International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Moscow, Russia Time Zone : GMT+3.00 เปิดใช้งาน : 1937 จำนวนผู้โดยสารต่อปี ... Read More »

SVO คือสนามบินอะไร

Sheremetyevo International Airport SVO คือรหัสของสนามบิน Sheremetyevo International Airport รหัส IATA : SVO รหัส ICAO : UUEE ชื่อสนามบิน : Sheremetyevo International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Moscow, Russia Time Zone : GMT+3.00 เปิดใช้งาน : 1953 จำนวน ... Read More »

OSF คือสนามบินอะไร

Ostafyevo International Airport OSF คือรหัสของสนามบิน Ostafyevo International Airport รหัส IATA : OSF รหัส ICAO : UUMO ชื่อสนามบิน : Ostafyevo International Airport ที่ตั้งสนามบิน : Podolsk, Moscow Oblast, Russia Time Zone : GMT+3.00 เปิดใช้งาน : 200 ... Read More »

advertisements
Scroll To Top