สำนวนสุภาษิต

ฝันกลางวัน

ฝันกลางวัน หมายถึง คิดหรือหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ฝันกลางวัน” โบราณท่านชอบที่จะใช้เปรียบเทียบถึงคนที่ชอบคิด ชอบหวัง เฝ้าฝันแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือเป็นไปได้ยากมาก วัตถุประสงค์ของสำนวนไทยคำนี้ก้เพื่อเตือ ... Read More »

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม หมายถึง เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” คนโบราณท่านใช้เพื่อสอนให้รู้ว่า การเรียนรู้ศาสตร์ความรู้แขนงต่าง ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ดี และการ ... Read More »

เงียบเป็นป่าช้า

เงียบเป็นป่าช้า หมายถึง เงียบมาก ไม่มีเสียงอะไรเลย ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “เงียบเป็นป่าช้า” โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงสภาวะที่เงียบมาก เงียบแบบไม่มีเสียงอะไรเลย เปรียบเหมือนอยู่ในป่าช้าในเวลาค่ำคืนฉะนั้น สำนวนไทยคำนี้ บางคนอาจจ ... Read More »

รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา

รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา หมายถึง ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญ ใฝ่ชั่วจะได้รับความลําบาก ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า “รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา” คนดบราณท่านนิยมใช้สอนให้คนใฝ่ดี ไม่เฉไฉออกไปทางที่ชั่ว อันเนื่องมาจากการทำดีย่อมได้รับผ ... Read More »

รอดปากเหยี่ยวปากกา

รอดปากเหยี่ยวปากกา หมายถึง พ้นอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “รอดปากเหยี่ยวปากกา” โบราณท่านนิยมใช้เพื่อสื่อให้เห็นว่าเพิ่งพ้นอันตรายใหญ่หลวงมาได้อย่างหวุดหวิด หรือรอดมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดนั่นเอง ตัวอย่างเช่ ... Read More »

รกคนดีกว่ารกหญ้า

รกคนดีกว่ารกหญ้า หมายถึง มีคนอยู่ดีกว่าไม่มี ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “รกคนดีกว่ารกหญ้า” นิยมใช้เพื่ออธิบายว่าการมีคนมาอยู่ด้วย หรือการมีคนมาอยู่ร่วมกันมาก ๆ ก็มีข้อดี ดีเสียกว่าการมีหญ้าขึ้นรกอยู่เต็มบ้าน ตัวอย่างเช่น – ลูกอย ... Read More »

เรือล่มเมื่อจอด

เรือล่มเมื่อจอด หมายถึง คนที่ทําตนเป็นคนดีมาตลอดแต่มาเสียคนเมื่อแก่ ขยายความ – สำนวนคำว่า “เรือล่มเมื่อจอด” คนโบราณนิยมใช้เพื่อเปรียบถึงคนที่ทำตัวดีมาตลอด แต่มาตบะแตกหรือเสียคนเอาตอนแก่ตัวลง ซึ่งเปรียบได้กับเรือที่เราพายมาได้ตลอดลำน้ ... Read More »

เรือใหญ่คับคลอง

เรือใหญ่คับคลอง หมายถึง คนที่เคยรุ่งเรืองหรือเป็นใหญ่เป็นโต เมื่อตกตํ่าลงก็วางตัวอย่างคนสามัญไม่ได้ ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า “เรือใหญ่คับคลอง” นั้น โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่เคยใหญ่โต มีอำนาจวาสนาบารมี แต่เมื่อถึงเวลา ... Read More »

ยุ่งเหมือนยุงตีกัน

ยุ่งเหมือนยุงตีกัน หมายถึง ยุ่งเหยิง สับสนปนเปกัน ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ยุ่งเหมือนยุงตีกัน” นิยมใช้เพื่อสื่อความหมายว่า สิ่งต่าง ๆ มันยุ่งเหยิงวุ่นวาย สับสนปนเปกันไปหมด จับต้นชนปลายไม่ถูก และไม่สามารถหาข้อสรุปได้เอาเสียเลย ตัวอย ... Read More »

ยืมจมูกคนอื่นเขามาหายใจ

ยืมจมูกคนอื่นเขามาหายใจ หมายถึง อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า “ยืมจมูกคนอื่นเขามาหายใจ” หรือที่บางครั้งก็เรียกว่า “ยืมจมูกคนอื่นหายใจ” นั้น นิยมใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เราต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อค ... Read More »

advertisements
Scroll To Top