สำนวนสุภาษิต

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล ขยายความ – สำนวน ฝนทั่งให้เป็นเข็ม นิยมใช้อธิบายการมีความพยายามถึงขีดสุด ทำงานที่ยากจะสำเร็จให้เสร็จสิ้นลงได้เป็นผลสำเร็จ ตัวอย่างสำนวนฝนทั่งให้เป็นเข็มเช่น นายนวล เป็นชาวนาที่ไม ... Read More »

ผึ้งแตกรัง

ผึ้งแตกรัง หมายถึง ไปคนละทิศละทาง ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ผึ้งแตกรัง นิยมใช้อธิบายเหตุการณ์ที่ผู้คนต้องแตกกระจายกันไปคนละทิศละทาง อันเนื่องมาจากมีเหตุการณ์สำคัญ (มักเป็นในทางที่ไม่ดี) เกิดขึ้น เช่น เมื่อหัวหน้าวงดนตรีประกาศยุบวง ลูกน้องในวงทั้ง ... Read More »

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง หมายถึง คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า ผ้าขี้ริ้วห่อทอง นิยมใช้เรียกคนที่ชอบทำตัวยากจน ซอมซ่อ หรือโลว์โปรไฟล์ แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นคนร่ำรวย มีฐานะดี ซึ่งตรงกับคำไทยที่มักพูดว่าอย่ามองคนเพียงแค่การแต่ง ... Read More »

ปากคนยาวกว่าปากกา

ปากคนยาวกว่าปากกา หมายถึง คนสามารถแพร่ข่าวได้เร็วกว่ากา ขยายความ – สำนวนสุภาษิต ปากคนยาวกว่าปากกา โบราณท่านใช้เปรียบเทียบการกระจายข่าวหรือการนินทาผู้อื่นแบบปากต่อปากนั้นสามารถกระจายข่าวได้อย่างรวดเร็ว นิยมใช้เปรียบเทียบว่าผู้คนว่าชอบสนใจเรื่องขอ ... Read More »

ปากเปียกปากแฉะ

ปากเปียกปากแฉะ หมายถึง ว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมาย ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ปากเปียกปากแฉะ นิยมใช้อธิบายคนหรือผู้ใหญ่หรือผู้สอนที่ทั้งสอนและว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งหลายรอบ แต่ผู้ฟังหรือผู้ที่ได้ ... Read More »

นายว่าขี้ข้าพลอย

นายว่าขี้ข้าพลอย หมายถึง พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย ขยายความ – สำนวน นายว่าขี้ข้าพลอย นั้น โบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงพวกบ่าวไพร่ หรือ คนที่เป็นลูกน้อง ที่มักมีนิสัยประจบประแจงเจ้านาย เมื่อเจ้านายไม่ชอบใคร ต่อว่าใคร ด่าทอใคร หรือทะเลาะ ... Read More »

ทำนาบนหลังคน

ทำนาบนหลังคน หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ทำนาบนหลังคน โบราณท่านเปรียบเอาไว้ถึงคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ฉกฉวย หรือขูดรีดผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว บุคคลที่เข้าข่ายสำนวนทำนาบนหลังคนเช่น พวกปล่อ ... Read More »

ถวายหัว

ถวายหัว หมายถึง ทำจนสุดความสามารถ, ยอมสู้ตาย ขยายความ – สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า ถวายหัว นั้น โบราณท่านเปรียบไว้กับคนที่ทำอะไรด้วยใจเกินร้อย ทำเต็มความสามารถ ไม่ท้อถอย เรียกได้ว่ายอมสู้ตาย ด้วยอาจเป็นเพราะ เป็นงานหรือสิ่งที่ชอบเป็นทุนเดิม การได้รับโ ... Read More »

ตีงูให้หลังหัก

ตีงูให้หลังหัก หมายถึง กระทำสิ่งใดแก่ศัตรูโดยไม่เด็ดขาดจริงจังย่อมจะได้รับผลร้ายในภายหลัง ขยายความ – สำนวนสุภาษิต ตีงูให้หลังหัก นั้น โบราณท่านเปรียบเอาไว้กับการกระทำที่ไม่เด็ดขาด ไม่ได้ทำแบบถอนรากถอนโคน ยังเหลือเชื้อหรือไม่ก็บุคคลดังกล่าวยังจะส ... Read More »

ดาบสองคม

ดาบสองคม หมายถึง มีทั้งคุณและโทษ, อาจดีอาจเสียก็ได้ ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ดาบสองคม นิยมใช้กับวัตถุสิ่งของหรือการกระทำใดๆที่สามารถมีได้ทั้งคุณประโยชน์มหาศาลและในขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างผลเสียหรือมีผลร้ายอย่างร้ายแรงก็ได้ ตัวอย่างของสำนวน ... Read More »

advertisements
Scroll To Top