สำนวนสุภาษิต

ตกม้าตาย

ตกม้าตาย หมายถึง พลาดพลั้งก่อนจะทำสำเร็จ ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “ตกม้าตาย” นิยมใช้กับการทำงานที่เกือบจะประสบความสำเร็จอยู่แล้ว แต่มาพลาดพลั้งเอาในช่วงสุดท้าย ทำให้งานนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่า คำ ๆ นี้บางครั้งก็ใช้คำว่า ตกม้าตายต ... Read More »

ฉลาดเป็นกรด

ฉลาดเป็นกรด หมายถึง ฉลาดมาก ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ฉลาดเป็นกรด คนโบราณท่านนิยมใช้กับคนที่มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณสูงกว่าคนอื่น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการแยะแยะว่าความฉลาดนั้น ถูกนำไปใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดี ถ้าถูกนำไปใช้ในทางไม่ดีก็จะมีคำ ... Read More »

ปล่อยปละละเลย หมายถึงอะไร

ปล่อยปละละเลย หมายถึง ทอดทิ้ง ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “ปล่อยปละละเลย” นิยมใช้กับอาการไม่แยแสหรือใยดี การทอดทิ้ง ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ มีสภาพเป็นอย่างไรก็ปล่อยไว้อย่างนั้น นิยมใช้เพื่อแสดงนิสัยที่ไม่รอบคอบ ไม่ขยันข ... Read More »

ปล่อยของ หมายถึงอะไร

ปล่อยของ หมายถึง แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ปล่อยของ” นิยมใช้เมื่อมีการแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมาให้เห็น ไม่เก็บซุ่มเงียบเหมือนแต่ก่อน ส่วนคนที่มีของดีหรือความสามารถมาก แต่ไม่ค่อยแสดงออกมาให้ใครเห็น มักเรีย ... Read More »

คอแป๊บ หมายถึงอะไร

คำว่า คอแป๊บ เป็นทั้งสำนวนและคำแสลง ซึ่งหมายถึง คนที่กินเหล้าได้มากและเร็ว โดยไม่มีอาการมึนเมา คอแป๊บ นิยมใช้กันใหมู่คอทองแดงทั้งหลาย ซึ่งมีความหมายไปในทางยกย่องว่าเป็นที่มีความสามารถในการดื่มสุรา หรือเครื่องดองของเมา สามารถดื่มได้มาก เร็ว และไม่เมา เ ... Read More »

ไม่เจียมสังขาร

ไม่เจียมสังขาร หมายถึง ไม่รู้จักประมาณร่างกายและเรี่ยวแรงของตน ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ไม่เจียมสังขาร” นิยมใช้เพื่อสื่อถึงการที่ไม่รู้จักประมาณสภาพร่างกาย อายุ และเรี่ยวแรงของตน ว่าเหมาะสมกับการกระทำนั้น ๆ หรือไม่ หรือพูดง่าย ๆ ว่า ... Read More »

เจียมเนื้อเจียมตัว

เจียมเนื้อเจียมตัว หมายถึง รู้จักประมาณตัว ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “เจียมเนื้อเจียมตัว” คนโบราณท่านนิยมใช้สอนให้คนเรารู้จักการประมาณตน อย่าทำอะไรที่มันหวือหวาเกินสภาพที่ควรจะเป็น มีสัมมาคาราวะ และไม่ใฝ่สูงจนเกินศักดิ์นั่นเอง ... Read More »

500+ สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย

สำนวนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษสากลที่มีผู้นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก อีกทั้งภาษาอังกฤษเองก็เป็นภาษาที่ดิ้นได้ไม่ต่างจากภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ เช่นกัน ยิ่งสำนวนภาษาอังกฤษด้วยแล้วยิ่งเป็นคำที่พิเศษออกไป ไม่สามารถแปลความหมายกันอย่างตรง ๆ ได้ ต้องอาศัยการเรียนรู้และคุ้นชิน ... Read More »

ข้าวก้นบาตร

ข้าวก้นบาตร หมายถึง เติบโตมากับวัด โดยอาศัยอาหารจากการบิณฑบาตรของพระ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ข้าวก้นบาตร” นิยมใช้กับคนที่เติบโตมากับวัด หรือ เป็นเด็กวัด หรือ คนที่อาศัยข้าวปลาอาหารจากพระหรือวัดเพื่อประทังชีพ จนสามารถมีชีวิตรอดมาได้ ... Read More »

เลือดเข้าตา

เลือดเข้าตา หมายถึง ฮึดสู้ขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก หรือโกรธที่ถูกบีบคั้นมานาน ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “เลือดเข้าตา” โบราณท่านนิยมใช้กับคนที่จำเป็นต้องสู้ ต้องดิ้นรน เพราะไม่มีทางเลือกอื่น จำเป็นต้องสู้แบบถวายชีวิ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top