สำนวนสุภาษิต

คอแป๊บ หมายถึงอะไร

คำว่า คอแป๊บ เป็นทั้งสำนวนและคำแสลง ซึ่งหมายถึง คนที่กินเหล้าได้มากและเร็ว โดยไม่มีอาการมึนเมา คอแป๊บ นิยมใช้กันใหมู่คอทองแดงทั้งหลาย ซึ่งมีความหมายไปในทางยกย่องว่าเป็นที่มีความสามารถในการดื่มสุรา หรือเครื่องดองของเมา สามารถดื่มได้มาก เร็ว และไม่เมา เ ... Read More »

ไม่เจียมสังขาร

ไม่เจียมสังขาร หมายถึง ไม่รู้จักประมาณร่างกายและเรี่ยวแรงของตน ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ไม่เจียมสังขาร” นิยมใช้เพื่อสื่อถึงการที่ไม่รู้จักประมาณสภาพร่างกาย อายุ และเรี่ยวแรงของตน ว่าเหมาะสมกับการกระทำนั้น ๆ หรือไม่ หรือพูดง่าย ๆ ว่า ... Read More »

เจียมเนื้อเจียมตัว

เจียมเนื้อเจียมตัว หมายถึง รู้จักประมาณตัว ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “เจียมเนื้อเจียมตัว” คนโบราณท่านนิยมใช้สอนให้คนเรารู้จักการประมาณตน อย่าทำอะไรที่มันหวือหวาเกินสภาพที่ควรจะเป็น มีสัมมาคาราวะ และไม่ใฝ่สูงจนเกินศักดิ์นั่นเอง ... Read More »

270+ สำนวนภาษาอังกฤษพร้อมความหมาย

สำนวนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษสากลที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก อีกทั้งภาษาอังกฤษเองก็เป็นภาษาที่ดิ้นได้ไม่ต่างจากภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ เช่นกัน ยิ่งสำนวนภาษาอังกฤษด้วยแล้วยิ่งเป็นคำที่พิเศษออกไป ไม่สามารถแปลความหมายกันอย่างตรง ๆ ได้ ต้องอาศัยการเรียนรู้และคุ้นชิน ถึงจ ... Read More »

ข้าวก้นบาตร

ข้าวก้นบาตร หมายถึง เติบโตมากับวัด โดยอาศัยอาหารจากการบิณฑบาตรของพระ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ข้าวก้นบาตร” นิยมใช้กับคนที่เติบโตมากับวัด หรือ เป็นเด็กวัด หรือ คนที่อาศัยข้าวปลาอาหารจากพระหรือวัดเพื่อประทังชีพ จนสามารถมีชีวิตรอดมาได้ ... Read More »

เลือดเข้าตา

เลือดเข้าตา หมายถึง ฮึดสู้ขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก หรือโกรธที่ถูกบีบคั้นมานาน ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “เลือดเข้าตา” โบราณท่านนิยมใช้กับคนที่จำเป็นต้องสู้ ต้องดิ้นรน เพราะไม่มีทางเลือกอื่น จำเป็นต้องสู้แบบถวายชีวิ ... Read More »

เลี้ยงไม่เชื่อง

เลี้ยงไม่เชื่อง หมายถึง เนรคุณ ไม่สำนึกบุญคุณ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “เลี้ยงไม่เชื่อง” คนโบราณท่านนิยมใช้กับคนที่มีนิสัยเนรคุณ ไม่สำนึกบุญคุณใคร เอาแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว เปรียบได้ไม่ต่างต่างสัตว์ที่เจ้าของเลี้ยงเอาไว้ แต่ไม่เชื ... Read More »

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง หมายถึง รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง” โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่มีความคล่องตัวมาก สามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ รู้จักปรับ ... Read More »

รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม

รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม หมายถึง เป็นคนดีเสมอต้นสเมอปลาย ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า “รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม” คนโบราณท่านนิยมใช้สอนลูกหลานให้เป็นคนดี และรักษาความดีหรือนิสัยที่ดีเหล่านั้นเอาไว้ตลอดไป ไม่วอกแวก ไม่เปล ... Read More »

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี หมายถึง รักสิ่งใดก็ต้องระวังสิ่งนั้นให้ดี อย่าปล่อยตามใจ ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” คนโบราณท่านนิยมใช้สั่งสอนคนให้ระมัดระวังและดูแลในสิ่งที่รัก ต้องหมั่นสั่งสอนให้ดี ไม่ตามใจจนเก ... Read More »

advertisements
Scroll To Top