สำนวนสุภาษิต

270+ สำนวนภาษาอังกฤษพร้อมความหมาย

สำนวนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษสากลที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโลก อีกทั้งภาษาอังกฤษเองก็เป็นภาษาที่ดิ้นได้ไม่ต่างจากภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ เช่นกัน ยิ่งสำนวนภาษาอังกฤษด้วยแล้วยิ่งเป็นคำที่พิเศษออกไป ไม่สามารถแปลความหมายกันอย่างตรง ๆ ได้ ต้องอาศัยการเรียนรู้และคุ้นชิน ถึงจ ... Read More »

ข้าวก้นบาตร

ข้าวก้นบาตร หมายถึง เติบโตมากับวัด โดยอาศัยอาหารจากการบิณฑบาตรของพระ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “ข้าวก้นบาตร” นิยมใช้กับคนที่เติบโตมากับวัด หรือ เป็นเด็กวัด หรือ คนที่อาศัยข้าวปลาอาหารจากพระหรือวัดเพื่อประทังชีพ จนสามารถมีชีวิตรอดมาได้ ... Read More »

เลือดเข้าตา

เลือดเข้าตา หมายถึง ฮึดสู้ขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก หรือโกรธที่ถูกบีบคั้นมานาน ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า “เลือดเข้าตา” โบราณท่านนิยมใช้กับคนที่จำเป็นต้องสู้ ต้องดิ้นรน เพราะไม่มีทางเลือกอื่น จำเป็นต้องสู้แบบถวายชีวิ ... Read More »

เลี้ยงไม่เชื่อง

เลี้ยงไม่เชื่อง หมายถึง เนรคุณ ไม่สำนึกบุญคุณ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “เลี้ยงไม่เชื่อง” คนโบราณท่านนิยมใช้กับคนที่มีนิสัยเนรคุณ ไม่สำนึกบุญคุณใคร เอาแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว เปรียบได้ไม่ต่างต่างสัตว์ที่เจ้าของเลี้ยงเอาไว้ แต่ไม่เชื ... Read More »

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง หมายถึง รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง” โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงคนที่มีความคล่องตัวมาก สามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ รู้จักปรับ ... Read More »

รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม

รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม หมายถึง เป็นคนดีเสมอต้นสเมอปลาย ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า “รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม” คนโบราณท่านนิยมใช้สอนลูกหลานให้เป็นคนดี และรักษาความดีหรือนิสัยที่ดีเหล่านั้นเอาไว้ตลอดไป ไม่วอกแวก ไม่เปล ... Read More »

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี หมายถึง รักสิ่งใดก็ต้องระวังสิ่งนั้นให้ดี อย่าปล่อยตามใจ ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า “รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” คนโบราณท่านนิยมใช้สั่งสอนคนให้ระมัดระวังและดูแลในสิ่งที่รัก ต้องหมั่นสั่งสอนให้ดี ไม่ตามใจจนเก ... Read More »

รักพี่เสียดายน้อง

รักพี่เสียดายน้อง  หมายถึง ความลังเลไม่แน่ใจ ความไม่ปลงใจเลือกสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่ง ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “รักพี่เสียดายน้อง” นิยมใช้ในความหมายของความลังเล ไม่แน่ใจ ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป อันเนื่องมาจากทั้ง ... Read More »

คอพาดเขียง

คอพาดเขียง หมายถึง กำลังจะเจอชะตากรรมที่เลวร้าย ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า “คอพาดเขียง” นิยมใช้กับคนที่ชีวิตกำลังอยุ่ในช่วงสุ่มเสี่ยง หรือกำลังจะประสบภัยใหญ่หลวงในเวลาอันใกล้ ตัวอย่างเช่น – ลุงน้อยที่บ้านอยู่ปากซอยแกกำลังคอพาดเข ... Read More »

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึง คบคนชั่วก็ถูกชักนำพาไปทำชั่ว คบคนดีก็จะพากันทำดี ขยายความ – สุภาษิตไทยคำว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” นั้น คนโบราณท่านใช้เพื่อสอนให้เรารู้จักการคบคน โดยสอนให้คบแต่ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top