สำนวนสุภาษิต

แมวเก้าชีวิต

แมวเก้าชีวิต หมายถึง ผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งแต่ก็ยังรอดมาได้ ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า แมวเก้าชีวิต คนโบราณท่านนิยมใช้กับคนที่ผ่านความเป็นความตาย หรือความยากลำบากมาหลายครั้งแต่ก็รอดมาทุกครั้งได้ ไม่ว่าจะเพราะว่าดวงดี ดวงแข็ง หรือมีความสามา ... Read More »

ม้ามืด หมายถึงอะไร

ม้ามืด หมายถึง คู่แข่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย ไม่อยู่ในสายตาของใครมาก่อน ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ม้ามืด นั้น คนโบร่ำโบราณท่านไม่ได้หมายถึงม้าตัวดำ หรือ ม้าสีดำ แต่หมายถึงคนหรือคู่แข่งที่ชนะการแข่งขันแบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ไม่เคยอยู่ในสา ... Read More »

ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ หมายถึงอะไร

ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ หมายถึง ไม่คบค้าสมาคมด้วย ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ คนโบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงการไม่คบหาสมาคมด้วย ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยประการทั้งปวง ไม่สนใจใยดีอะไรด้วยทั้งสิ้น ซึ่งคำ ๆ นี้ถือได้ว่าเป็นคำที่มีควาหมายรุ ... Read More »

อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่

อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึง รู้เท่าทันคำพูดที่พูดออกมา ขยายความ – สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ โบราณท่านนิยมใช้เพื่อเปรียบเทียบในความหมายว่ารู้เท่านั้นสิ่งที่พูดออกมา เพียงแค่อ้าปาก ก็รู้แล้วว่าจะพูดอะไร สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเลยท ... Read More »

เผือกร้อน หมายถึงอะไร

เผือกร้อน หมายถึง ปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนที่เกิดแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งผู้นั้นจำต้องยอมรับไว้หรือไม่ก็รีบผลักให้ผู้อื่นทันที ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า เผือกร้อน โบราณท่านนิยมใช้ในความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา หรือกำลังนำความเดือดร้อนมาให้ ซึ ... Read More »

สำนวน A Fish Out of Water หมายถึงอะไร

A Fish Out of Water หมายถึง อึดอัด ประหม่า เพราะอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ไม่คุ้นชิน สำนวนภาษาอังกฤษคำว่า A fish out of water นิยมใช้เพื่อบ่งบอกว่า คน ๆ นั้น อยู่ในอาการอึดอัดและประหม่าอย่างมาก อันเนื่องมาจากอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ไม่คุ้นชิน ... Read More »

สำนวน Chase the rainbows หมายถึงอะไร

Chase the rainbows หมายถึง ไขว่คว้าหรือไล่ตามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สำนวนภาษาอังกฤษคำว่า Chase the rainbows นิยมใช้เมื่อต้องการสื่อความหมายถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปไม่ได้ หรือยากเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก้จะได้ความหมายประมาณว่า ไล่ตามสายร ... Read More »

มือห่างตีนห่าง หมายถึงอะไร

มือห่างตีนห่าง หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย เลินเล่อ สะเพร่า ไม่ระมัดระวัง ไม่หยิบจับอะไรเลย ขยายความ – สำนวนสุภาษิตคำว่า มือห่างตีนห่าง นั้น คนโบราณท่านมักจะใช้กับคนที่ไม่ระมัดระวัง ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และใช้มากที่สุดกับคนที่เกียจคร้านไม่หยิบใจอะไรเลย ... Read More »

ปีกทอง หมายถึงอะไร

ปีกทอง หมายถึง เกาะผู้หญิงกิน ขยายความ – สำนวนไทยคำว่า ปีกทอง นิยมใช้กับผู้ชายที่ไม่ยอมทำมาหากิน แต่เลือกที่จะให้ผู้หญิงออกไปทำงานแทน โดยตัวเองกินใช้อยู่กับเงินที่ผู้หญิงหามาได้นั้น ถ้าจะเปรียบเทียบกับคำไทยคำอื่นก็เปรียบได้กับคำว่า เกาะผู้หญิงกิ ... Read More »

ม้าตีนปลาย

ม้าตีนปลาย หมายถึง การทำสิ่งใดได้ดี หรือสำเร็จในตอนท้าย ขยายความ สำนวนสุภาษิตไทยคำว่า ม้าตีนปลาย คนโบราณนิยมใช้กับคนที่มักทำได้ดีหรือมาประสบความสำเร็จเอาช่วงท้าย ๆ ทั้งที่ตอนเริ่มต้นนั้นดูไม่ดีเอาเสียเลย จนไม่มีใครคิดว่าจะทำสำเร็จได้ ตัวอย่างเช่น  ... Read More »

advertisements
Scroll To Top