สมุนไพร

มะลิ ประโยชน์และสรรพคุณของมะลิ

มะลิ

มะลิ (Jasmine, Karnpopot, Arabian Jasmine) เป็นพืชสมุนไพรประเภทไม้พุ่ม ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะลิป้อม ส่วนชาวละว้าเรียกเตียมูน และชาวฉาน-แม่ฮ่องสอนเรียก ข้าวแตก หรือมะลิกา ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรียกมะลิขี้ไก่ และชาวจีนเรียกเซี ... Read More »

ส้มโอ ประโยชน์และสรรพคุณของส้มโอ

ส้มโอ (Pomelo) เป็นพืชสมุนไพรและผลไม้ประเภทยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะขุน หรือมะโอ ส่วนชาวกะเหรี่ยง-มลายู เรียกสังอู และภาษาเขมรเรียกโกร้ยตะลอง เป็นต้น จัดเป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับส้ม โดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทว ... Read More »

มะพร้าว ประโยชน์และสรรพคุณของมะพร้าว

มะพร้าว

มะพร้าว (Coconut) เป็นพืชและสมุนไพรประเภทไม้ยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะป๊าว ส่วนภาคใต้เรียกพร้าว และชาวมลายูเรียกย่อ ตลอดจนชาวชอง-จันทบุรี เรียกดุง เป็นต้น จัดเป็นพืชยืนต้นที่เราต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ด้วยรสชาติที่หอมห ... Read More »

มะละกอ ประโยชน์และสรรพคุณของมะละกอ

มะละกอ

มะละกอ (Papaya, Melon Tree, Pawpaw) เป็นพืชสมุนไพรและผลไม้ประเภทต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกบะก้วยเตด ส่วนภาคใต้เรียกออกอ และภาคอีสานเรียกบักหุ่ง ตลอดจนจังหวัดยะลาเรียก ก้วยลา และจังหวัดปัตตานีเรียก มะเต๊ะ เป็นต้น ซึ่งมะละกอนี้ ... Read More »

มะขามป้อม ประโยชน์และสรรพคุณของมะขามป้อม

มะขามป้อม (Indian Gooseberry) เป็นพืชสมุนไพรประเภทต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ชาวกะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน เรียกสันยาสำ หรือมั่งลู่ ส่วนชาวเขมรเรียกก้นโตด และจังหวัดสระบุรีเรียกกำหวด เป็นต้น ซึ่งมะขามป้อมนี้จัดเป็นพืชสมุนไพรซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะขอ ... Read More »

มะรุม ประโยชน์และสรรพคุณของมะรุม

มะรุม (Horseradish Tree) เป็นพืชสมุนไพรประเภทต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะค้อนก้อม ส่วนภาคใต้เรียกรุม และภาคอีสานหรือเชียงใหม่เรียก ผักอีฮุม ตลอดจนชาวกะเหรี่ยงเรียกกาแน้งเดิง เป็นต้น โดยมะรุมนี้จัดเป็นพืชผักสมุนไพรของประเทศไทย ... Read More »

มะยม ประโยชน์และสรรพคุณของมะยม

มะยม (Star Gooseberry) เป็นพืชสมุนไพรและผลไม้ประเภทยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้เรียกยม ส่วนภาคอีสานเรียกหมักยม หรือหมากยม เป็นต้น ซึ่งมะยมนี้จัดเป็นพืชผลไม้รสเปรี้ยวที่คนไทยนิยมปลูกและรับประทานกันเป็นจำนวนมาก แต่ควรรับประทานแต่พอดี ... Read More »

มะระขี้นก ประโยชน์และสรรพคุณของมะระขี้นก

มะระขี้นก (Carilla Fruit, Bittor Goued, Balsam Pear, Bitter Cucumber) เป็นพืชสมุนไพรประเภทเถา ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะไห่ หรือมะห่อย ส่วนภาคใต้เรียกระ, มะระเล็ก, ผักเหย หรือผักไห่ และชาวจีนเรียกโคกวย หรือมะร้อยรู เป็นต้น ซึ่ง ... Read More »

ผักโขม ประโยชน์และสรรพคุณของผักโขม

ผักโขม

ผักโขม (Spinach) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกผัก ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ผักขม, ผักโหม, ผักโขมหัด เป็นต้น ซึ่งเป็นผักที่สามารถขึ้นได้ทั่วไปตามแหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณป่ารกร้าง หรือป่าละเมาะ รวมทั้งริมทาง และสวนผักผลไม้ของบรรดาชาวนาและชาวไร่ท ... Read More »

สะเดา ประโยชน์และสรรพคุณของสะเดา

สะเดา

สะเดา (Neem) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกสะเลียม หรือสะเดาบ้าน ส่วนภาคใต้เรียกเดา และชาวส่วยเรียกจะตัง เป็นต้น ซึ่งต้นสะเดานี้จัดเป็นไม้มงคล ที่มีความเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านทางด้านทิศตะวันตกเฉียง ... Read More »

advertisements
Scroll To Top