สมุนไพร

มะกอก ประโยชน์และสรรพคุณของมะกอก

มะกอก

มะกอก (Wild Mango, Hog Plum) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้เรียกกอก ส่วนจังหวัดเชียงรายเรียกกอกกุ๊ก และชาวกะเหรี่ยง-จังหวัดกาญจนบุรี เรียกไพ้ย หรือมะกอกบ้าน เป็นต้น ซึ่งมะกอกนี้จัดเป็นพืชสมุนไพรที่เราต่างคุ้นหน้าคุ้นต ... Read More »

ยอบ้าน (ลูกยอ) ประโยชน์และสรรพคุณของยอบ้าน

ยอบ้าน

ยอบ้าน หรือ ลูกยอ (Indian Mulberry) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะตาเสือ, ตาเสือ หรือยอ เป็นต้น ต้นยอบ้านนี้จัดเป็นไม้ที่มักขึ้นอยู่ทั่วไปตามป่า ซึ่งเป็นในอดีตเป็นที่นิยมปลูกกันมากภายในบ้าน สามารถเจริญเติบโตไ ... Read More »

เปราะหอมแดง ประโยชน์และสรรพคุณของเปราะหอมแดง

เปราะหอมแดง (Aromatic Ginger, Sand Ginger, Resurrection Lily) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกหัว-เหง้า ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียก ว่านตีนดิน, หอมเปราะ, ว่านหอม ส่วนภาคอีสานเรียก ตูบหมูบ ตลอดจนเชียงใหม่เรียก ว่านแผ่นดินเย็น และแม่ฮ่องสอนเรียก ... Read More »

อินทนิลน้ำ ประโยชน์และสรรพคุณของอินทนิลน้ำ

อินทนิลน้ำ

อินทนิลน้ำ (Queen’s flower) เป็นพืชสมุนไพรประเภทยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ชาวมลายูเรียก บางอบะซา หรือบาอา ส่วนชาวกะเหรี่ยง-กาญจนบุรีเรียก ฉ่องมู, ตะแบกดำ หรืออินทนิล เป็นต้น จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศไทยบ้านเรา ... Read More »

มะนาว ประโยชน์และสรรพคุณของมะนาว

มะนาว

มะนาว (Lime) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่เรียกมะลิว หรือส้มมะนาว ส่วนชาวกะเหรี่ยง-กาญจนบุรี เรียกปะโหน่งกลยาน และชาวมลายูเรียกลิมานิปิ ตลอดจนชาวเขมรเรียกโกรัยชะม้า เป็นต้น ซึ่งมะนาวนี้จัดเป็นผลไม้ที่เราต่า ... Read More »

มะดัน ประโยชน์และสรรพคุณของมะดัน

มะดัน

มะดัน (Madan) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ส้มไม่รู้ถอย, ส้มมะดัน เป็นต้น ซึ่งมะดันนี้จัดเป็นพืชสมุนไพรที่ให้วิตามินซีสูง รวมทั้งอุดมด้วยสารอาหารสำคัญอย่างเบต้าแคโรทีน ตลอดจนฟอสฟอรัส, เหล็ก หรือแคลเซียม ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่ ... Read More »

โทงเทง ประโยชน์และสรรพคุณของโทงเทง

โทงเทง (Hogweed, Ground Cherry) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกหญ้า ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น อ่างทองเรียก หญ้าถงเถง ส่วนเชียงใหม่เรียก บ่าดอมด๊อก รวมทั้งนครฯ เรียก ปุงปิง และจีนเรียก เตงหลั่งเช้า เป็นต้น ซึ่งต้นโทงเทงนั้นเรียกว่าเป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว มี ... Read More »

ส้มเขียวหวาน ประโยชน์และสรรพคุณของส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวาน (Mandarin orange, Tangerine orange) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ส้มตรังกานู, ส้มเหม็น, ส้มแป้น หรือส้มจุก เป็นต้น จัดเป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเราต่างคุ้นเคยกันดีถึงรสชาติและสรรพ ... Read More »

มังคุด ประโยชน์และสรรพคุณของมังคุด

มังคุด

มังคุด (Mangosteen) เป็นผลไม้และพืชสมุนไพรประเภทต้น ที่เราต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างบ้านในแถบเอเชีย ถึงขนาดได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้กันเลยทีเดียว ด้วยลักษณะผลอันเป็นเอกลักษณ์ของมังคุด คือมีลักษณะคล้ายกับมงกุฎด้าน ... Read More »

มะปราง ประโยชน์และสรรพคุณของมะปราง

มะปราง

มะปราง (Plum Mango, Marian Plum) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะผาง, มะยงชิด, กาวาง หรือมะยง ส่วนภาคใต้เรียกปราง และจังหวัดเชียงใหม่เรียกมะผางก่ำปอ เป็นต้น ซึ่งมะปรางนี้จัดเป็นผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในทวีปเอ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top