ที่เที่ยว

ที่เที่ยวอุทัยธานี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

ที่เที่ยวอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เป็นเมืองแห่งสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก หรือ พระราชบิดาในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็นจังหวัดขนาดกลาง มีเนื้อที่ 6,730 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 329,500 คน จังหวัดอุทัยธาน ... Read More »

ที่เที่ยวอุบลราชธานี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  มีเนื้อที่ 16,112 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,836,500 คน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ร่ำรวยสถานที่ท่องเที่ยวมาก ที่เที่ยวอุบลราชธานีมีทั้งที่เที่ยวเชิงธรรมชาต ... Read More »

ที่เที่ยวสุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

ที่เที่ยวสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง เป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศไทย (อาณาจักรสุโขทัย) สุโขทัยเป็นจังหวัดขนาดกลาง มีเนื้อที่ 6,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 600,000 คน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวมากมาย —&# ... Read More »

advertisements
Scroll To Top