ที่เที่ยว

ที่เที่ยวหนองบัวลำภู แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แยกตัวออกมาจากจังหวัดอุดรธานีเมือปี พ.ศ.2536 หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก มีเนื้อที่ 3,859 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 507,000 คน เนื่องจากหนองบัวลำภูเป็นเมืองเก ... Read More »

ที่เที่ยวสตูล แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

ที่เที่ยวสตูล

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย โดยอยู่ฝั่งทะเลอันดามันหรือฝั่งตะวันตกของด้ามขวาน สตูลเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเล็ก มีเนื้อที่ 2,480 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 310,000 คน ถึงแม้สตูลจะเป็นจังหวัดเล็ก แต่แหล่งท่องเที่ยวของสตูลไม ... Read More »

ที่เที่ยวสมุทรปราการ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

ที่เที่ยวสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองปากแม่น้ำเจ้าพระยาและเมืองอุตสาหกรรมของประเทศ สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กแต่มีประชากรมาก กล่าวคือมีเนื้อที่เพียง 1,004 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรถึง 1,240,000 คน อีก จั ... Read More »

ที่เที่ยวสมุทรสงคราม แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนล่างของไทย เดิมมีชื่อเรียกว่าเมืองแม่กลอง สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่เพียง 417 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 194,000 คน ถึงจะเป็นจังหวัดเล็กแต่ที่เที่ยวของสมุทรสงครามกลับไม่เ ... Read More »

ที่เที่ยวสมุทรสาคร แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ที่เที่ยวสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของไทย เป็นแหล่งประมงแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย สมุทรสาครเป็นเมืองเก่าย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา เป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่มีประชากรหนาแน่นมาก กล่าวคือมีเนื้อที่เพียง 872 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรถึง 520, ... Read More »

ที่เที่ยวสระแก้ว แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

ที่เที่ยวสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีและได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2536 สระแก้วเป็นจังหวัดขนาดกลาง มีเนื้อที่ 7,195 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 551,000 คน สระแก้วเป็นเมืองโบราณแล ... Read More »

ที่เที่ยวสระบุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

ที่เที่ยวสระบุรี

จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย สระบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็กแต่มีประชากรหนาแน่น กล่าวคือมีเนื้อที่ 3,576 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 630,000 คน จังหวัดสระบุรีถือว่าเป็นประตูไปสู่ภาคอีสาน เนื่องจากมีเขตติดต่อกับจังหว ... Read More »

ที่เที่ยวสุรินทร์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

ที่เที่ยวสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทย เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยขอมยังเรืองอำนาจ สุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่และมีประชากรอยู่หนาแน่น โดยมีเนื้อที่ 8,124 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,388,000 คน อีกทั้งยังเป็นจั ... Read More »

ที่เที่ยวอ่างทอง แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดหนึ่งในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยา อ่างทองเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีเนื้อที่เพียง 968 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 284,000 คน แหล่งท่องเที่ยวอ่างทองจึงเน้นไปทางที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ... Read More »

ที่เที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย ได้รับการสถาปนาในรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 อุดรธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่จังหวัดหนึ่ง มีเนื้อที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,564,000 คน จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่อง ... Read More »

advertisements
Scroll To Top